Zakoupení vysloužilého dostiháka/sportovního koně: víte, na co si dát pozor? (1.díl)

dostihák

Vyřazení dostihoví/sportovní koně obvykle mívají nejen silné srdce, zautomatizované pracovní návyky, pěkně  atletický vzhled a jsou krásně temperamentní. Často také mívají „lajkovi“ neviditelné zdravotní problémy. Jste tedy schopní rozpoznat, zda máte před sebou krásného koňského atleta nebo invalidu, kterého se chtějí za dobrou cenu zbavit?

Sportovní kariéra je tvrdá řehole, což vám řekne každý „lidský atlet“. Je zcela jedno, jak moc je úspěšný, protože trénovat musí všichni a to pořádně tvrdě. Trénink je základním předpokladem, aby tělo tento nápor fyzické aktivity zvládalo.
Každodenní zvyšování limitů až za hranice je běžná praxe nejen v lidském světě sportu. A to nepočítáme psychický tlak. To mají stejné lidští i koňští atleti.

Opotřebení u dostihových/sportovních koní:
To, jak moc se vysloužilý dostihový/sportovní kůň bude projevovat jako labilní či nervově narušený, závisí na několika faktorech:

Jako v každém jiném sportu, jsou v dostihovém sportu či ve světě sportovních koní věci, které se dělají dobře, a ty, které jsou opomíjeny v rámci plynulého průběhu sezóny. Správný a nesprávný trénink, dobře informovaný trenér a ten, který má špatný úsudek. Ale tuto klauzuli bychom docela dobře mohli aplikovat i na zbytek celého koňského světa.

Někteří plnokrevníci odchází z dostihového světa a světa sportu obecně v dobrém stavu a proto jsou využíváni např.v terénních nebo vytrvalostních závodech. Někteří utrpí drobná poranění, která se časem (za pomocí rehabilitace) srovnají či zcela vymizí, takže mohou vykonávat lehčí fyzické aktivity na bázi „hobby koně“. Ti šťastnější a výkonnější jedinci pak svůj život tráví na pastvinách jako zasloužilí plemeníci či důchodci a společníci jiných koní. Bohužel mnoho plnokrevníků končí s nevratnými zdravotními problémy. Zakoupí je lidé, kteří však nemají ani ponětí o vážnosti jejich zdravotního stavu, protože prostě „z venku není nic vidět“.

Na co si tedy dát pozor, když chcete koupit vysloužilého dostihového/závodního koně?
Když pracuji s těmito koňmi, přicházím do styku s mnoha problémy znovu a znovu. Také potkávám mnoho lidí, kteří, neznalí stiuace, kupují tyto koně jako „hobby koně“ a očekávají od nich výkony.

Zahrnují je spoustou lásky, ale i přesto kůň často odmítá spolupracovat a vykazuje diskomfort nebo bolest. Majitel takového koně si dříve či později uvědomí, že koníček je sice krásný, ale bohužel nebude moci být využit k účelům, k nimž byl zakoupen, a že následná léčba vyjde daleko dráž než samotné pořízení koně.

A nastává moment rozčarování. Proto je dobré, brát si s sebou k posouzení stavu koně veterináře či zkušeného koňáka, který by měl některé viditelné vady či problémy koně na první pohled poznat. I tak si však můžete projet následující seznam a podívat se, že některé vady odhalíte i jako naprostý lajk. Zaměřili jsme se na to, co je přípustné a nepřípustné, pokud kupujete vysloužilého dostihového/sportovního koně. Je třeba samozřejmě počítat s tím, že ne všechny viditelné problémy jsou neřešitelné. Kůň může mít i dva zdravotní problémy a přesto může být schopen plnit funkci, pro kterou je pořizován, vše je velmi individuální. Je ovšem třeba počítat s nezbytnou rehabilitací.

Velký důraz při koupi koně byste proto měli klást zejména na:

Seznam, který následuje, není v žádném případě konečný, vždy se mohou vyskytnout kombinace problémů či další zdravotní komplikace. Nebudu zde zabředávat do péče o kopyta a nemoci kopyt, to by byla kapitola sama pro sebe. Nicméně následující text berte jako základní vodítko (minimum), které by  mělo stačit i lajkovi, aby poznal, že je něco špatně.

Zaměřila jsem se především na ty problémy, které můžete identifikovat relativně snadno.


sacroiliac3 SAMSUNG1. Léze na kyčelním kloubu – je třeba zjistit závažnost /počínající (menšinové), chronické či zcela nevratné/?

U vyřazených sportovních a dostihových koní problém číslo jedna. Obvykle téměř každý druhý má poničené vazy právě v této části těla. Stupeň léčitelnost/neléčitelnosti závisí na postižení aparátu. Existují léze, které nakonec končí celkovou disfunkcí hřbetu koně.

Často, pokud je poškození ligamentu větší, je nápadně viditelný i změněný tvar pánve. Takovýto kůň nebude mít při pohledu zezadu pánev symetrickou. Velmi závažné poškození vylučuje koně z budoucího sportovního využití, zatímco chronické poškození se může pomocí správné rehabilitace vrátit do stavu, kdy je možné koně dále využívat i pro lehké sportovní účely. Počínající poškození není nijak závažné a může se správnou péčí vrátit do původního stavu.


Na co se tedy přesně zaměřit?

Asymetrické tvary či kostěné výrůstky, které jsou na jedné straně vyšší než 5 mm, kdežto na straně druhé viditelné nejsou. Kůň obvykle v kroku mívá jednu stranu pánve výš než druhou – a vytočený bok. Svaly nejsou na zádi rovnoměrně rozloženy, což je obvykle viditelné. Koně s tímto problémem obvykle váhají a neradi zvedají zadní nohu – zvednou ji rychle do požadované pozice a pak ji pomalu vracejí zpět. Vždy také kontrolujte bederní páteř.

Pokračování (2. díl)