Základem každého úspěchu koně je jeho kopyto

Překládáme pro Vás přátelé z našeho pohledu velmi zajímavý článek. Autor – Bob Avila – v něm odhaluje, jak udržuje kopyta svých koní v té nejlepší formě. Věříme, že pro nás všechny je to zajímavý soubor písmenek k zamyšlení.

Jinými slovy „Kůň a jeho schopnost vykonávat dobrou práci závisí na jeho kopytech.“ Všichni jste jistě slyšeli onu frázi: „Bez kopyta není koně.“ Zatímco kopyta bezpodmínečně nemusí být tím nejvíce vzrušujícím aspektem, o kterém majitelé koně rádi diskutují, jistě však je, že právě kopyta koně jsou základem úspěchu – obrazně i doslovně. V naší stáji věnujeme velkou pozornost kování i trimování kopyt, ale i péči o kopyta obecně. Právě tomu vděčím za to, že máme tak málo problémů s kopyty. 

Než začnu, jsou tu tři věci, které je třeba si vyjasnit:
1. Nejsem podkovář; využívám služeb vysoce kvalifikovaného profesionála, v článku budu převážně diskutovat o nohách svých koní, což ale neznamená, že to není dobré pro každého koně.
2. Úspěšná péče o kopyta je velmi individuální, každý kůň má jiné potřeby, protože vykonává jinou činnost, dále je třeba zahrnout i faktory půdních a klimatických podmínek, místa, kde kůň žije a kde pracuje.
3. Moji koně jsou westernoví, takže tomu odpovídá i způsob jejich kutí – jsou více v aréně než v lese. Vaše disciplína může vyžadovat zcela jiné potřeby, což je třeba zvážit.

Kůň pokud možno naboso
Čím déle mám koně naboso (alespoň na předky), tím lepší jsou kopyta i rohovina. Nechci, aby byla kopyta mých koní deformována podkovami – zvláštně ne, pokud podkovy přesně nesedí. Nohy, které vidíte na fotografii níže patří 6-leté klisně, která úspěšně soutěžila na AQHA World Show. Je kutá jen na zadky, na předních je naboso, což se snažíme udržet, dokud to bude možné – zatím podmínky nevyžadují změnu.

Všichni moji koně jsou naboso, alespoň když jde o předky. Pokud to podmínky nevyžadují jinak.

Všichni moji koně jsou naboso, alespoň když jde o předky. Pokud to podmínky nevyžadují jinak.

 

Na zadních nohou koně podkovy mají, ale necháváme jim prostor, aby kopyto mohlo expandovat - a podkova neomezovala růst.

Na zadních nohách koně podkovy mají, ale necháváme jim prostor, aby kopyto mohlo expandovat – a podkova neomezovala růst.

Jakmile dáte koni podkovy, je pak velmi těžké nejen po výkonnostní stránce vrátit koně naboso. Ve stáji máme dvě klisny, u kterých se opět snažíme, aby se na předky nemusely kovat. Jejich kopyta se štípou, ale týdně je upravujeme, aby si zachovaly svůj tvar, ale zároveň necháváme rohovinu přirozeně růst. V okolí našich arén je velmi písčitá půda. Pole, cesty i výběhy jsou také poměrně písčité. Pokud by tedy naši koně byli drženi na skalnatějším, tvrdším terénu, pak je velmi pravděpodobné, že bychom je nemohli mít naboso. Ale v našich podmínkách nám bosá strategie pro naše koně funguje výtečně.

Udržujte kování co nejjednodušší
Kopyta klisny ze spodní fotografie jsou zcela bez problémů – zdravá a normální. Na fotografii má podkovy, neboť jsme ji přesouvali na tvrdý a skalnatý povrch, který nebyl vůbec vhodný pro bosá kopyta. Ale dokonce i s podkovami vypadají kopyta pěkně a mají dobrý tvar, sklon i délku.

Jedna obyčejná chyba, která následně může negativně ovlivnit i takto jednoduché podkování je ta, že je podkova příliš úzká a kopyto omezuje a stlačuje. To způsobuje velké problémy s prokrvením. Pravidlem tedy je, že podkova musí odpovídat kopytu nikoliv, že se kopyto upravuje, aby odpovídalo podkově. Kopyto koně potřebuje prostor k růstu – podkova mu to musí dovolit. V našem programu tedy dáváme na kopyta podkovy tak, že  poskytují kopytům prostor k růstu – je to rozdíl, který však nijak neomezuje ani nezasahuje do přirozeného pohybu kopyta koně. Takto má kopyto na podkově prostor k růstu, v opačném případě podkova přirozený růst kopyta omezuje .

Vzhledem k tomu, že moji koně pracují převážně v aréně, nemusíme používat tolik podkováků, abychom podkovy na kopytě udrželi. Koně pracující v tvrdých pracovních podmínkách – např. honáčtí koně, kteří se často pohybují v nesnadném terénu, musí mít podkováků daleko více, aby jim podkova nespadla. Já jsem v praxi přišel na to, že méně podkováků je výhra pro mé koně, protože kopyto má prostor pro expanzi rohoviny, patek i vnitřních struktur kopyta, což je ta nejlepší prevence proti kulhání vůbec.

Umělá korekce kopyt? Jen pokud je to nezbytně nutné!
Dokonce i když se jedná o korekční podkování, mám rád, když je jednoduché. Kopyta mého valacha, který přišel do naší stáje, byla jen velká, plochá a vypadala jako tácy. Byla dokonce tak široká, že si  zadními neustále šlapal do předních. Nyní má hliníkové klínové podkovy, které podporují přirozený růst patek a udržují mu tak kopyta v lepším stavu. Zlepšený tvar kopyta a mírně zvednuté patky jsou nezbytné nejen pro samotný výkon koně, ale zvláště pro jeho zdraví. Špatně vytvarované kopyto může vést až k povrchovým odřeninám – takto zničená kopyta vyžadují bosý trim a postupné tvarování do původního – přirozeného tvaru. Ještě důležitější je, že správný sklon patek snižuje tlak, který je kladen na šlachy a vazy. Mám velmi málo problémů s kulháním či špatným stavem kopyt svých koní, protože zkrátka věnuji velkou pozornost patkám a jejich správnému tvaru.

Klínová podkova jako je tato snižují napětí měkkých tkání a struktur v nižší části kopyta, což snižuje pravděpodobnost zranění.

Klínová podkova jako je tato snižuje napětí měkkých tkání a struktur v nižších částech kopyta.

Podkova by měla odpovídat práci, kterou kůň dělá
Můj podkovář chápe práci mých koní. Je vzdělaný a pracuje se skupinou elitních koní – snaží se jim udržovat nohy v nejlepším možném stavu. Jeho znalosti v kombinaci s mou zkušeností z praxe jsou klíčem k dosahování toho nejlepšího výsledku pro každého koně.

Ať už se tedy specializujete na jakékoliv výkonnostní či hobby disciplíny, najděte si podkováře, který chápe vaši disciplínu i vašeho koně. Jeho znalosti zvýší schopnost vašeho koně vykonávat práci v aréně dobře, což vám pomůže dosáhnout kýženého úspěchu. Pokud žije váš kůň v podmínkách, kde nelze, aby neměl podkovy anebo jej využíváte k jízdě v tvrdém a rozmanitém terénu (skály, kameny) – ne jezdecké stezky a lesní cesty, měl by váš kovář chápat všechny aspekty. Jedině tak vám může pomoci udržet nohy vašeho koně zdravé, takže nemusíte ztrácet čas léčením a řešením situací, kterým se dalo předejít dobře zvoleným typem podkování.

Podle Boba Avily

Bob Avila

Bob Avila

Bob Avila
Bob Avila a Jorda Larson jsou dva z nejtalentovanějších všestranných reiningových jezdců, kteří spolupracují s exkluzivním koňskou klinikou v Temecule v Kalifornii od roku 2015.

Zdroj