Žádný kůň není fyzicky (kosterně) dospělý před 6 rokem

Níže uvádím link na velice dobrý článek, který jsem četla. Sděluje veřejnosti odborně, že žádný kůň žádného chovu v žádné zemi, v žádném čase v historii není a nebyl fyzicky dospělý („kosterně“) před šestým  rokem (plus mínus pár měsíců), včetně zdravých domestikovaných koní (hřebců i klisen). Mimochodníci (Tennesse Walker, Americký jezdecký kůň atd.) dospívají ještě později – do 8 let.

Odkaz na zmíněný článek (bohužel pouze v Angličtině) 

Tento článek napsala doktorka Deb Bennettová Ph.D. Benettová promovala v roce 1984 na univerzitě v Kansasu a do roku 1992 se zabývala fyziologií koní. Je považována za jednu z nejpovolanějších v oblasti klasifikace, vývoje, anatomie a biomechaniky u pravěkých i současných koní.

Níže je uveden klíčový výtah ze článku – rozhodně doporučuji najít si čas a přečíst si tyto řádky.

„Věřte tomu nebo ne, mnoho současných veterinářů a dokonce i mnohá veřejnost naprosto netuší, že koně mají více než  jedno „Růstové stádium“, že existuje osifikace týkající se každé kosti koňského těla mimo lebky, a že k celkovému komplexnímu uzavření kosterního růstu dochází kolem 6 roku. Ten začíná v době kolem porodu a sahá až do šestého roku věku (je koordinován s růstem a výměnou zubů). Tento „plán“ růstu byl kupodivu dobře známý  všem veterinářům, paleontologům, zoo archeologům na počátku 19. století“.

„Neexistuje žádná taková věc jako pomalu vyzrávající plemeno. Quarter Horse tedy není dříve  dospívající plemeno – stejně jako arab nedospívá později. Pokud jde o jejich kostry, jsou stejné a v ničem se neliší! Tato informace může být šokem pro mnoho lidí, kteří si myslí, že obsednout hříbě ve věku dvou let je správný krok. „

Jde o víc než jen nedokončený kosterní růst
Zatímco růst hlezenní kosti se zastaví kolem 1,5 roku věku, tloušťka i obvod kostí se mění a zastaví se teprve okolo 5 roku. V podstatě se to týká každé kosti – délka kosti se ustálí do cca 2 let, ale obvod až po pátém roce.

Je to páteř, ne samotné končetiny, co kůň primárně používá pro celkovou koordinaci končetin.

„Většina růstových destiček ve tříletém koni je stále ve fázi vývoje a jeho růst tak není formálně ukončen, včetně nejdůležitějšího prvku jezdeckého koně – páteře. Právě páteř koně je hlavním a klíčovým prvkem,  který řídí celkovou koordinaci končetin a běžecký styl zvířete. Je to páteř, ne končetiny, které zvíře primárně používá pro kompenzaci nestability povrchu a jiných nesrovnalostí na závodní dráze nebo v terénu. Čím vyšší rychlost a větší fyzická námaha, tím důležitější je, aby mělo zvíře všechny klouby vyzrálé a v dobrém stavu.

Zatímco katastrofická selhání jsou neobvyklá, vyvinutější distální onemocnění končetin, chronická bolest a dysfunkce pohybového aparátu je běžně diagnostikována u dvou až tříletých dostihových koní. Toto jsou hlavní příčiny „ničení“ mladých plnokrevníků“ přehnanými lidskými nároky!

„Poptávka po rychlosti u jakékoliv nevyspělého zvířete, u něhož není vývoj kostry ještě zcela dokončen, je receptem na katastrofu.“

„Co si lidé často neuvědomují, je, že růstové destičky na konci každé kosti vč. lebky, mají  několik růstových stádií (stejně jako v případě páteře, která má mnoho trnových výrůstků) existují vícevrstvé růstové destičky.“

„Růst páteře se uzavírá jako poslední, což je důležité hned ze dvou důvodů. Za prvé: žádná jiná kost v těle nemá 32 trnových výběžků. Za druhé: Růstové destičky v končetinách jsou (více či  méně) orientované kolmo ke stresové zátěži, která jimi prochází, zatímco páteřní výrůstky a kosti páteřního řetězce jsou orientovány rovnoběžně s hmotností umístěnou na koňský hřbet.

Sečteno a podtrženo: přetěžováním páteře u mladého koně s nedokončeným růstem můžete podvrtnout růst koňského hřbetu (tj. obratlů) a to mnohem snaze než přetížit kosti, které se nachází v končetinách „-

„Takže budete pak muset čekat s obsednutím až do 6 let? Až se všechny tyto růstové destičky změní v kost a ukončí se růst? Ne. Ale čím déle budete čekat, tím zdravější a fyzicky odolnější bude váš kůň po zbytek svého života. Vlastníci a trenéři koní si musí uvědomit, že  je více důležité, co se děje v těle mladého koně než to, jak dospěle tento kůň navenek  působí – jejich rozhodnutí o tom, kdy koně zařadit do tréninku by se tedy mělo zakládat na
znalosti anatomie a fyziologie.

Existují prý jakási plemena „rychle“ dospívajících koní – jmenovitě Quarter Horse a Anglický plnokrevník, ti jsou jsou ukázkovým příkladem. Byli prý odchování takovým způsobem, aby byl jejich vývoj uspíšen (rostou a dospívají prý rychleji). Tento fakt staví tyto koně do velmi rizikové skupiny, zvláště pak u lidí, kteří jsou buď ignoranti harmonogramu dospívání nebo se více zajímají o své vlastní plány a business než o dobré životní podmínky zvířat, které vlastní.“- Je pro ně důležitější úspěch než zdraví koně.

Pokud jste tedy jedním z těch, kteří nevědí a tápou, kdy začít s koněm pracovat (lehce), pak myslím, že nejlepší je začít svého koně postupně připravovat ve věku čtyř let.

To je tradiční, celosvětový pohled: představit koni sedlo a uzdu, začít pomalu práci ze země – do tří let, sedlo s jezdcem ve čtyřech letech  – začít učením a základy. Přiježďování a těžší trénink by měl přijít na řadu až v pěti letech. V šesti letech pracujte na souhře, přidejte skoky a pak už můžete vyrazit za svými sny.

Španělský způsob přiježďování mladých koní bere také v potaz, jak rostou koni zuby, proto se na udidle nepracuje až do té doby, než je kůň zcela vpořádku a připraven jak fyzicky, tak v hubě. Do té doby se používá bosal nebo sidepull. Dokud tedy koni není šest, mělo by se s ním pracovat obezřetně a s citem.

Zdroj: https://thesoulofahorse.com