Westernové sedlo od A do Z – 4. Díl – Komora westernového sedla (Gullet)

Westernová sedlová komora je tunel pod vidlicí westernového sedla, který vede nad kohoutkem koně. Jeho úkolem je chránit kohoutek a přesouvat váhu na lyžiny sedla. Design westernové vidlice a úhel (sklon) lyžin (angl. bars) westernové sedlové kostry pak rozhoduje o výšce a šířce sedlové komory.

Je velmi důležité, aby sedlová komora poskytovala kohoutku koně přiměřený prostor a sedlo rovnoměrně sedělo a neomezovalo pohyb lopatky koně. V případě, že je sedlová komora příliš úzká, bude sedlo dřít kohoutek koně. V opačném případě (je-li šířka sedlové komory příliš velká), bude sedlo zase sedět příliš nízko na kohoutku, který bude odírat, ale kromě toho bude omezovat pohyb lopatky koně –  a sedlo tak bude klouzat dopředu či dozadu. Pokud sedlo dře kohoutek, způsobujete koni svou jízdou bolest a vytvoříte si jen nešťastného koně, který se bude všemožně vzpouzet, jen aby takové sedlo a vás nemusel nosit.

Jak tedy určit správnou velikost sedlové komory? Dobrým pravidlem bývá, že do mezery mezi komorou a kohoutkem by se Vám měly vejít cca 3 – 4 prsty. Bohužel neexistují žádné pevné standardy pro měření sedlové komory westernového sedla. Existují ale různé způsoby měření ovlivněné různými činiteli. Jednu věc je však třeba míti na paměti vždy –  měření sedlové komory se  provádí na surové sedlové kostře, nikoli na hotovém sedle. Jakmile je sedlo dokončeno, opravdu neexistuje přesný způsob, jak  určit šířku jeho sedlové komory.

gullet

Běžné rozměry sedlových komor – jak je popisuje L. Sherer ve své knize „Horseman’s Handbook of Western saddles“ jsou:

Regular quarter horse: 5 3/4″
Semi-quarter horse: 6″
Full quarter horse: 6 1/4″-6 1/2″
Extra-wide quarter horse: 6 3/4″-7″
Arab: 6 1/4″-6 3/4″

Příště si povíme něco o hrušce westernového sedla.