Westernové sedlo od A do Z – Díl 12. – Závěsný aparát westernového sedla (Saddle Rigging)

Závěsný aparát westernového sedla je klíčovým prvkem bezpečnosti sedla. Je to uspořádání a propojení tzv. sedlových kroužků s kostrou sedla, na které se pak dále připevňuje v přední části poprsní řemen, sedlové brašny či zadní podbřišník či další důležité věci dle účelu použití sedla. Zní to sice jednoduše, ale pravdou je, že právě uspořádání a provedení závěsného aparátu u westernového sedla je jednou z nejméně prozkoumaných částí westernových sedel.

Možná jste již někdy zaslechli pojmy jako jednokroužkové (single rigged) nebo dvoukroužkové (double rigged) a byli jste trošku mimo, protože jste absolutně nevěděli, o čem to dotyčný mluví. ALe není to zase tak složité, jak to zní. Pojďme se na to podívat.

Za prvé, provedení sedlových kroužků je kategorizováno. Buď je jednoduché (single) nebo dvojité (double). Sedlo se sedlovými kroužky pouze v přední části se nazývá „jednokroužkové“ (single rigged). Sedlo, které má kroužky jak v přední, tak v zadní části se nazývá „dvoukroužkové“ (double rigged). Zadní pozice je pro přidání tzv. zadního podbřišníku (flank cinch), který pomáhá ále stabilizovat sedlo na hřbetě koně.

Závěsná pozice
Umístění sedlových kroužků na sedle určuje, kde přesně budou probíhat sedlové řemeny u těla koně, a rozdělují zároveň i množství tlaku, který bude působit na přední a zadní část sedlové kostry. Poloha zadního kroužku bývá vždy přímo pod zadní rozsochou (cantle). Pozice předního kroužku bývá variabilní. Názvy jednotlivých předních umístění kroužku jsou odvozeny z jejich vzdálenosti od zadní rozsochy (cantle) až k vidlici (fork).

Závěsné pozice

Závěsné pozice

Plná pozice sedlového kroužku (Full) je přímo pod středem vidlice. Tato plná pozice se vyskytovala nejvíce na sedlech španělských osadníků v Severní Americe. Později byla nahrazena polohou Středovou (center fire). Středová pozice kroužku leží v polovině mezi zasní rozsochou (cantle) a vidlicí (fork). Takovéto provedení se ale dnes už příliš nepoužívá. Jakmile se hon dobytka stal na Západě hlavní aktivitou, bylo vyžadováno, aby se stabilita sedla zvýšila. Proto byl přidán zadní kroužek, na který se upevňuje zadní podbřišník, který při lasování dobytka zabraňuje sedlu, aby se pod tlakem zvedalo, pokud sebou dobytek mlátil nebo dělalo potíže. Sedlo při tlaku na přední část bylo nutné zafixovat vzadu, proto byl vyvinut třetí závěsný aparát - pozice na tři čtvrtiny. Závěsný kroužek se tak nachází přesně tři čtvrtiny mezi zadní rozsochou (cantle) a vidlicí (fork). Kroužky tak leží přesně na polovině původních dvou systémů (viz. obrázek).Dnes si však můžete objednat vlastní provedení výše uvedených pozic sedlových kroužků. 7/8 jednoduché provedení nebo 7/8 dvojité jsou však stále nejoblíbenějšími pozicemi mezi westernovými jezdci a proto je také naleznete na většině vyrobených westernových sedel. Některá westernová sedla jsou postavena na třícestných kotvících deskách, které umožňují na sedle použít všechny tři výše uvedené pozice.

Závěsné styly
Existují tři základní závěsné styly, které určují, jak je kroužek připojen k sedlu:

Závěsné styly

Závěsné styly

Kroužky (Ring Rigging)
– jsou upevněny přímo do sedlové kostry (tree). Výhodou je silná konstrukce, ale tvoří pod nohami jezdce viditelný výstupek.

V sukních (In Skirt Rigging)
– kroužky jsou připevněny přímo na sukně. Existují dva typy provedení: „nad“ nebo „pod.“ Nad je levnější varianta s nízkou trvanlivostí. Jednoduše se kroužky připojí k povrchu sukně. Provedení „pod“ je takové, že je kroužek upevněn pod spodní část sukně a pokryt vrstvami kůže, které jsou ještě sešívané a snýtované k sukni svrchu. Provedení v sukních má nižší hmotnost a nejméně vadí jezdci pod nohama (žádné výstupky). Špatné provedení tohoto stylu je však méně trvanlivé, proto je třeba věnovat pozornost způsobu provedení- protože dobře provedený systém kroužků v sukních je extrémně odolný! Proto se také toto provedení těší stále větší oblibě.

Plochá deska (Flat plate Rigging)
– ploché provedení je takové, že kožené vrstvy jsou nýtované kolem kovové desky, která je připojena přímo ke kostře sedla. Tento styl má vynikající pevnost kroužků, ale nepřekáží jezdci a nezvyšuje hmotnost sedla. To je hezký kompromis mezi oběma výše uvedenými styly a těší se velké oblibě.

Příště si povíme něco o třmenových řemenech (The Stirrup Leathers).