Výzkum potvrdil efektivitu pastevních náhubků

Používání pastevních náhubků se ukázalo efektivnějším než omezování pastvy, co se týče managementu pastvy poníků a menších koní, kteří jsou náchylní k Laminitidě.

Výzkum, který byl prezentován na sympoziu koňských věd Equine Science Society v Nashvillu v USA v roce 2011 ukázal jasně, že užívání pastevních náhubků zredukuje celkový příjem zelené píce u poníků na pastvině o téměř 80 %.

Koně, především pak poníci, kteří mají volný přístup na zelené pastviny bez omezení, vykazují známky obezity či různých onemocnění kopyt (Laminitis) či inzulínovou rezistenci – oproti koním, kteří mají regulovaný přístup. Nicméně, ani zkrácený pastevní management nemusí být tak účinným prostředkem, jak se doposud mylně předpokládalo.

Další studie totiž odhalila, že ponyové se adaptují na zkrácenou pastvu tak, že zrychlí pasení – tzn., že spasou v kratším čase stejné či dokonce větší množství trávy. Výzkum také odhalil, že pastevní náhubek je v tomto případě nejefektivnějším řešením dané situace.

Pastevní náhubky totiž jasně snížily příjem trávy. Navíc ponyové, kteří nosí pastevní náhubky, tráví většinu času popásáním s ostatními kolegy, kteří náhubek nemají, takže ačkoliv se pasou spolu, koně opatření pastevními náhubky prokazatelně ztrácejí na váze, čímž se stabilizuje jejich metabolismus, ale nenarušuje se psychika jako je tomu v případě izolace těchto koní od stáda.

Studie sponzorovaná skupinou Waltham Equine ve spolupráci s Dr. Anette Longlandovou ze společnosti Equine Livestock and Nutrition Services z Walesu se zaměřila především na to, aby rozklíčovala, zda jsou pastevní náhubky účinné zvláště u ponyů a menších koní, vzhledem k jejich náchylnosti k Laminitis a inzulínové rezistenci.

Výzkumu se účastnili 4 dospělí ponyové. Po adaptační periodě, kdy byl zjištěn jejich příjem trávy bez náhubku, jim byl pastevní náhubek nasazen a sledoval se rozdíl mezi množstvím pastvy bez náhubku a s náhubkem.Pastva byla měněna denně, aby se zajistila kvalitní tráva.Váhový úbytek se projevil téměř u každého poníka – měřil se po třech hodinách pastvy s náhubkem. Příjem trávy byl odvozen od váhového tělního úbytku (bylo počítáno s váhou moči a výkalů ve střevech každého zvířete, které ovlivňují celkovou váhu).

Pastevní příjem poníků na pastvě bez pastevního náhubku činil průměrně 0,8 % (někteří až 1 %) jejich celkové hmotnosti, což je ekvivalentní 2/3 denní dávky určené pro poníky na přísné dietě.

Majitelé by proto neměli podceňovat pastevní příjem potravy poníků, kteří nemají pastevní náhubek – i když je jejich doba pasení omezená.

Na opačné straně, poníci, kteří měli pastevní náhubky, spásli za tři hodiny přibližně 0,14 % své celkové hmotnosti, což reprezentuje průměrnou redukci o 83 % v porovnání s poníky, kteří pastevní náhubek neměli.

Clare Barfootová, managerka výzkumu a vývoje společnosti SPILLERS dodává: „Tato čísla jasně ukazují, jak efektivní pastevní náhubky jsou. Reprezentují metodu, jak snížit příjem pastvy, ale zároveň neomezují koně v pasení tak moc jako kdyby měli trávit hodiny v boxe nebo v bahnitém či pískovém výběhu. Nejvíce se přibližují přirozeným podmínkám, ačkoliv to zní paradoxně. Studie nám dala do rukou velmi užitečný a praktický návod, jak můžeme bezpečně managovat pastvu poníků a malých koní náchylných k laminitidě a inzulínové rezistenci. Můžeme tak přispět ke snížení váhy obézních koní, aniž bychom omezovali jejich přirozené chování a psychiku.“

Pastevní náhubky se musí užívat opatrně, musí koni správně padnout a koně i poníci by si na ně měli zvykat postupně. Majitel by měl monitorovat chování svého koně po nasazení pastevního náhubku. Pastevní náhubky, které zcela omezují pasení se nedoporučují.

Podle www.equinescienceupdate.com