Využití schopnosti koní číst pachové stopy pro natural horsemanship

Koně a jejich převratná schopnost detekce pachů a vůní

K dispozici je nový koncept využití koní celosvětového měřítka. Průlomový koncept pracuje se schopností koní detekovat různé pachy čili tzv. větřit. „Větření“ tedy není pouhou psí záležitostí, ale umí jej také jiná zvířata vč. koní, kteří této schopnosti využívají zejména jako orientačního nástroje. Vědci se domnívají, že tuto schopnost lze u koní využít i při práci. Koně mohou být vycvičeni, aby následovali určitý pach k jeho zdroji – podobně jako to dělají psi. Zdrojem může být např. pohřešovaná osoba, drogy aj. Kůň se sice v přírodě zaměřuje pouze základní pachové zdroje, ale s řádným výcvikem se jeho schopnosti mohou vytříbit a zdvojnásobit.

 Ztracené a znovuobjevené umění

V minulosti lidé tyto schopnosti u koní již využívali, čili tento koncept  pouze rozšířil původní myšlenku. Při pohledu do historie zjistíme např., že se koně využívali při hledání vody, dokázali spolehlivě varovat před nebezpečím v podobě přírodní katastrofy či nebezpečné šelmy nebo jedovatého hada. Sloužili však také k lovu. Zmínku o tom lze nalézt v knize Povstání Teodora Roosevelta od Edmunda Morrise. V této publikaci se nacházejí  textové pasáže popisující, jak Roosevelt používal schopnosti svého koně při lovu bizonů. Další příklad se vyskytuje v knize Mustangové od J. Franka Dobieho.  Historické záznamy tedy jasně prokazují, že koně zajišťovali lidem nejen spolehlivý dopravní prostředek, ale také nástroj ro přežití.  Lidé se naučili věřit koním a následovat jejich „šestý smysl“.  Schopnost  koně číst pachové stopy ze vzduchu je tedy jednou z klíčových vlastností, kterou tato zvířata mj. disponují, což si dnes bohužel již mnoho lidí neuvědomuje. Díky snaze oprášit toto „ztracené“ umění ze stavu zapomnění, vznikl inovativní vzdělávací program pro majitele, jehož cílem je integrovat schopnost koní rozlišovat různé pachy i do dnešního moderního světa.

Přirozené instinkty a přirozené partnerství s koněm (Natural Horsemanship)

Používání koní k lokalizaci zdroje pachu je svým způsobem přirozeným partnerstvím  mezi koněm a člověkem v té nejčistší podobě. Koně jsou součástí přírody, umí se o sebe postarat, protože  jsou vybaveni schopnostmi najít si potravu, minerály, zdroj vody či příslušníky svého druhu a  vyhnout se hrozícímu nebezpečí. Velice rychle se učí lokalizovat zdroj pachu a užívají si to, protože se jedná o jejich přirozenost.  Cvičení zaměřené na detekci pachů je tou nejrychlejší cestou k pochopení tzv. koňské znakové řeči. Trénujte se svým koněm rozlišování různých pachů, což mu i Vám zajistí řadu podnětů (využijte oblečení, lidi, pamlsky nebo dokonce koňské hračky). Během tohoto výcviku se mezi Vámi a vaším koněm rozvine jedinečné pouto, získáte schopnost porozumění znakovému jazyku a když budete se svým koněm pracovat správně, brzy dosáhnete všech svých cílů. Naučíte se číst v jazyce Vašeho koně, což Vám pomůže upevnit jezdecké dovednosti a získat ke svému koni bezmeznou důvěru a jistotu v sedle i mimo něj.

Terpve s s natural horsmeanshipem začínáte? Nevadí. Časem se určitě vypracujete na vyšší úroveň a do té doby se můžete hezky vybavit. Nabízíme široký sortiment výrobků zaměřený právě na přirozené partnerství člověka a koně, stačí si jen vybrat.

Překlad z Angličtiny: Inéz Chehaibi
Zdroj: https://www.airscentinghorse.com/home.htm