Tepová frekvence (= srdeční frekvence, puls) a jak ji změřit

Kontrola srdečního tepu (pulsu) u koní je důležitým nástrojem každého majitele pro správu zdraví koně. Může vám pomoci identifikovat bolest, zánět v kopytě, nebo upozornit na jiné zdravotní problémy, které kůň může mít a které ovlivňují jeho chování. Metod měření tepové frekvence existuje několik, my se však budeme zabývat měřením tepu na noze koně, kdy krev teče přes tepny do kopyta. Pokud je v kopytě zánět, pak je průtok krve omezen a ta zůstává v tepně a tzv. pulsuje. Čím silnější je zánět v kopytě; tím silnější je tep (puls). Protože tepová frekvence citlivě reaguje na rozrušení koně, měli bychom se chovat klidně a než začneme měřit, počkáme, až si kůň zvykne, že se s ním manipuluje, a uklidní se.


Normální puls

U zdravého koně je puls relativně těžké najít. Pokud se to právě učíte, můžete předpokládat, že puls neměříte správně. Když jste v oblasti nohou a nemůžete najít tep, tak je to relativně dobré znamení a není se čeho obávat. Slabý puls je normální a obvykle naznačuje, že v kopytě není žádný větší problém. Pulzní síla se také u koní může lišit. Každý kůň je jiný, takže častá kontrola pulsu vám pomůže naučit se puls vašeho koně a poznat, zda je či není normální.


Červená vlajka

Zvýšený tep u koní lze narozdíl od normálního tepu určit docela snadno. Podobá se pocitu migrény (pulzující bolest hlavy) nebo zraněného prstu (cítíte v něm tepání). Nejde o zvýšení rychlosti, ale o zvýšení pevnosti. Zvýšený tep je u koní červená vlajka. Signalizuje vám totiž, že váš kůň může mít zdravotní problém. Mírně silnější tep oproti normálu není tak alarmující, jako velmi silný tep. Pokud se vám tedy zdá puls vašeho koně silnější než normálně, zkontrolujte jej po půl hodině než začnete dělat ukvapené závěry. Silnější pulsy ukazují na zánět anebo bolest. Porovnejte tedy puls na všech čtyřech končetinách. Tímto způsobem lépe odhalíte abnormality v jednom kopytě.


Která noha má nejsilnější puls?

Má-li tepající (silný) puls pouze jedno kopyto, pak je třeba lokalizovat problém, možná absces nebo možná nášlap určitého předmětu či otlaky na kopytě. Je však více než pravděpodobné, že se jedná o reakci na bolest z nějakého zranění (povrchového či vnitřního, které nevidíme).

Silnější tep na dvou nebo všech končetinách znamená velký problém.

Váš kůň může mít totiž náběh na laminitidu. Než začnete panikařit, podívejte se na koně pečlivě. Pokud se zdá, že je normální, má radost z pohybu a chodí normálně, pak to může být jen odchylka v jeho tepové frekvenci. Pokud jste si ale na druhé straně všimli, že odlehčuje nohy a celkově se necítí nejlíp (nežere), je apatický nebo cokoliv, co vás vede k přesvědčení, že mu není opravdu dobře, pak je tu podezření na laminitidu. Síla pulsu a chování vašeho koně vám pomůže určit, co byste měli dělat. Silné tepy a citlivost kopyta jsou často prvními příznaky laminitidy. Pokud je příčina způsobující zánět vyřešena rychle a efektivně, kůň by se měl rychle zotavit a neměl by mít příliš komplikací. To je hlavní důvod, proč brát tepovou frekvenci jako užitečný nástroj a ukazatel zdraví koně.


Věřte v sebe i ve svého koně

Pokud kůň vypadá mizerně, nechodí nebo si lehá, zavolejte svého veterináře. Použijte svůj zdravý selský rozum. Věřte ve svého koně a své instinkty. Naučte se zjistit pulsy a rozeznat, zda jsou dobré či špatné než budete mít problém.

Jak?

Je to legrační, jak se liší praxe od toho, jak to lidi naučit. Ve své praxi jsem zjišťoval tepové frekvence tolika koní a nikdy jsem vůbec nepřemýšlel nad tím, jak to dělám ani jak jsem se to naučil. Postup jsem našel na internetu, ale kupodivu jsem objevil jen velmi málo obrázků, které jasně ukazují, jak se pulsy měří. Tyto informace jsem si tedy dal dohromady způsobem, který by mi pomohl. Normální tep u koně může být velmi těžké odhalit. Pokud ale víte něco o anatomii koně, nesmírně vám to pomůže. Pokud se dotýkáte správného místa na noze a je pro vás těžké najít puls, pak více než pravděpodobné, že je puls koně normální. Ve spodní části nohy koně jsou dvě znatelné drážky.

1

1.Mezi šlachou hlubokého ohýbače a závěsnými vazy.

2.Mezi holení a závěsnými vazy.
Žíla/tepna/nervy se nacházejí v drážce mezi hlubokým ohýbačem a závěsnými vazy. (číslo 1.)

Tyto žíly, tepny a nervy zde vedou společně. Když budete měřit puls, měli byste v této oblasti cítit tok krve, která teče teče přes tepnu, kterou nahmatáte.

2

Na rozšířeném obrázku vidíte:

1. Žíla /tepna/nervy
2. Závěsný vaz
3. Šlacha hlubokého ohýbače
4. Šlacha povrchového ohýbače

Žíla/tepna/nervy jdou přes vaz, který pokrývá sezamské kosti a směřuje dolů k nadprstí.

Další foto ukazuje tento vaz. Je to přímý vaz sesamských kostí.

3

Nepleťte si žílu/tepnu/nervy (1) s extenzory závěsného vazu (2). Vaz bude mnohem tvrdší a leží více směrem k přední části nohy.

Požádal jsem několik odborníků, aby mi ukázali, jak měřit pulsy, a zjistil jsem, že každý z nich má svou oblíbenou oblast na noze. Po konzultaci s několika profesionály jsem určil 4 oblasti pro měření pulzu:

4
Teď víte jak na to, vždy použijte své prsty, to je ten nejcitlivější způsob, jak kontrolovat koni puls na noze. Obvykle kontroluji, zda je puls silný a nepravidelný, čehož dosáhnete položíte li prsty po celé ploše. U hubenějších koní to jde snáze než u robustnějších.

5

Digital-pulse-7 Digital-pulse-8

Převzato z: www.ironfreehoof.com