Symptomatické kulhání u koní

Proč je můj kůň chromý?
Proč klopýtá?
Proč se mi zdá, že zakopává o vlastní nohy?

Kůň, který trpí bolestmi zad nebo má nějaké zranění, může vykazovat příznaky symptomatického kulhání. To se může projevit změnou chování, včetně tvrdohlavosti či odporu. Když kůň vykazuje příznaky kulhání a klasické ošetření nefunguje, obvykle se majitelé koní rozhodnou pro injekce, protizánětlivé krémy nebo úpravy sakroiliakálního kloubu. Ale to není vždy dobře! Stačí, aby se kůň pod jezdcem sledoval v různých chodech a zkušený trenér, majitel či veterinář byl měl odhalit správnou příčinu kulhání – špatně napasované sedlo!

Symptomatické kulhání se velmi často jeví jako problém pravé zadní nohy. Zjistili jsme, že koně s příznaky symptomatického kulhání v pravé zadní noze spadají do většiny koní (až 70 %), kteří mají silné osvalení na levé části těla. Tento nerovnoměrný vývoj lze snadno spatřit pokud se na koně podíváme přes jeho záď. Existuje mnoho teorií týkajících se přirozené asymetrie koňské svaloviny – někteří vědci se dokonce domnívají, že je to přirozená genetická predispozice – že je tomu tak kvůli způsobu, jakým koňské embryo roste v děloze matky. Může na to mít ovšem vliv i domestikace a výcvik koně. Ale bez ohledu na původ tato asymetrie ovlivňuje správné napasování sedla.

Když kůň stojí rovně, padne mu téměř každé průměrné sedlo. Řetězová reakce nastává, když se kůň pohybuje, počínaje rotací lopatky nahoru a dozadu. Sedla, která nejsou speciálně upravena tak, aby správně seděla, pak působí tlakem na lopatku koně. Pokud sedlo nesedí, obvykle lopatka na sedlo tlačí a opačně a důsledkem je, že se sedlo začíná točit. To má však další důsledky na pozici jezdce a jeho rovnováhu, tento článek se ovšem zaměřuje pouze na dopady špatně padnoucího sedla na koně.

Nahoře a dole: Tato sedlová komora je příliš úzká a proto se sedlo posouvá doleva.  Foto: Schleese Saddlery

Tato sedlová komora je příliš úzká a proto se sedlo posouvá doprava.
Foto: Schleese Saddlery

Posouvání sedla vpravo způsobí, že levý panel sedla přímo zasahuje levou část páteře koně, čímž snižuje její správnou funkci, což může skončit zánětem sakroiliakálního kloubu. Dochází k tomu samozřejmě i v opačném směru, i když kupodivu méně často.

Aby jezdec kompenzoval rotaci sedla na pravou stranu, naklání se doleva, aby udržoval rovnováhu, což však způsobuje zvýšený tlak na levé straně koňského hřbetu. Právě tento jev pak může mít za následek subluxace sakroiliakálního kloubu a pánve, což způsobuje vychýlení hřbetu koně.

Nahoře a dole: Tato sedlová komora je příliš úzká a proto se sedlo posouvá.  Foto: Schleese Saddlery

Tato sedlová komora je příliš úzká a proto se sedlo posouvá a jezdec ve snaze se vyrovnat, křiví záda sobě i koni.
Foto: Schleese Saddlery

Tím, že pochopíme klíčové body pasování sedla na koně, můžeme pak jako majitelé koně snáze rozpoznat příznaky nepadnoucího sedla a ty nám pak mohou pomoci při určování opravdových příčin symptomatického kulhání. Nepadnoucí sedlo kůň obvykle odmítá a mění tak své chování. Nejvíce důležité je, abychom si uvědomili, jak má správně padnoucí sedlo na hřbetě sedět – tj. určit správně šířku sedlové komory a úhlu ramen kostry sedla. Ačkoliv většina jezdců by měla vědět, že šířka sedlové komory nad kohoutkem koně by měla být dva až tři prsty – jen vůle u kohoutku nestačí! Musí tam být také dostatečný odstup do stran – všude kolem kohoutku. Úhel kostry – tj. bod na přední výztuze sedla musí být rovnoběžný s úhlem ramen – ne s úhlem kohoutku! Jedině tak kostra umožní lopatce koně se správně pohybovat. Nicméně, v případě, že kostra sedla je příliš úzká, může nevratně poškodit chrupavku. Špatně informovaní jezdci či majitelé chování svých koní, kteří se brání před bolestí způsobenou špatně padnoucím sedlem, nazývají tvrdohlavost koně!

Nezapomeňte, že oblast nad kohoutkem je místem, kde hřebec kousne klisnu, aby ji znehybnil a připravil na páření. Má to podobný výsledek (ale s různými výstupy) jako když jezdec naléhá a pobízí koně kupředu, ale ten se reflexně nechce hýbat, protože mu sedlo tlačí na výše zmíněný bod.

symptomaticlameness-subluxationdiagram
V případě, že je sedlo příliš dlouhé, bývají nejčastěji postiženy poslední dva bederní obratle. Další problémy vznikají, když se panely sedla kroutí nebo klesají a točí se do strany, protože působí přímo na obratlové trnové výběžky vlevo nebo vpravo, v důsledku většího nasvalení na jedné straně. Výsledná bolest přiměje koně, aby se chránil ztuhnutím zádě (sval M. longissimus dorsi), což má za následek, že obratle nejsou v rovině, ale vlní se – a to není přirozený stav! Z tohoto důvodu jsou na vině výsledného výskytu kulhání přímá traumata a sekundární svalová trakce.

Jedním z nejčastějších důvodů sublokací v páteři nebo SI kloubu je skutečnost, že přední výztuha (přední body kostry sedla) nebyla konstruována, aby se přizpůsobila lopatce (zde vlevo). To zkroutí sedlo na pravou stranu a zvýší tlak na zadní část levého sedlového panelu a na levé straně páteře, čemuž se kůň snaží vyhnout tím, že odchýlí tlak doprava přes pravou lopatku, čímž si však křiví páteř.

Rotace lopatky během pohybu přední nohy. Je zřejmé, že sedlo s nesprávným úhlem kostry, nesprávnou šířkou komory, jako je na tomto obrázku, může způsobit potenciálně vážné problémy v oblasti lopatky.

Rotace lopatky během pohybu přední nohy. Je zřejmé, že sedlo s nesprávným úhlem kostry, nesprávnou šířkou komory, jako je na tomto obrázku, může způsobit potenciálně vážné problémy v oblasti lopatky.

Je-li sedlo správně napasováno, pak jeho kanál chrání hřbetní trnové výběžky. Nicméně, když jezdec sedí příliš vzadu nebo jsou panely sedla příliš dlouhé, může to koni i tak působit obrovskou bolest v oblasti bederní, neboť ta není určena k tomu, aby nesla váhu jezdce ani sedla. Kůň pak kroutí svá záda ve snaze ulevit si od bolesti, zatíná záď a křiví páteř. Výsledkem je symptomatické kulhání. Čili než se jako majitelé rozhodneme drasticky zasahovat do těla koně injekcemi a jinými druhy léčby, měli bychom zvážit možnost, že za zdravotními problémy našeho koně může být špatně padnoucí sedlo. Pokud je tato možnost vyloučena, pak teprve nastává čas na zvážení jiných příčin.

 Sedlo musí sedět v oblasti pro sedlo určené! Kostra sedla musí být za lopatkou koně a sedlo nesmí ležet dále než na 18. hrudním obratlu. Foto: © CanStockPhoto / Zuzule


Sedlo musí sedět v oblasti pro sedlo určené! Kostra sedla musí být za lopatkou koně a sedlo nesmí ležet dále než na 18. hrudním obratlu. Foto: © CanStockPhoto / Zuzule

Mnozí veterináři nebyli vyškoleni na to, aby poznali následky špatného napasování sedla, proto si ve skutečnosti vůbec neuvědomují jeho důsledky. Veterinární lékaři se navíc ke koni zvou až v době, kdy jsou již symptomy dramatické a jasné. V takovém případě ani nová úprava sedla (či sedlo nové a padnoucí) nemusí mít okamžitě za následek pozitivní změny. Kůň bude potřebovat čas na uzdravení a regeneraci. V mnohých případech pomůže i chiropraxe, která se poslední dobou jeví jako velmi účinná metoda při odstraňování projevů kulhání u koní.

Co je to svalová atrofie a jakou roli hraje při kulhání?
Pokud sedlo vyvíjí příliš velký tlak na hřbetní svaly, protože správně nesedí, kůň se chce vyhnout bolesti a snížit tento tlak – výsledkem však je, že se pohybuje nepřirozeně, což ovlivňuje i jeho chody a způsobuje svalové kontrakce. Pro svalovou atrofii je typický úbytek svalstva – tzn., že postižené svaly začnou přijímat méně potřebných výživových látek. Když je problém nalezen a opraven, obvykle se vše rychle obrátí k lepšímu.

Svalové definice tak lze považovat buď za pozitivní nebo negativní, protože svaly se mohou vyvinout správně prostřednictvím správného tréninku, nebo nesprávně – a to v důsledku ochranného držení těla koně, které je však důsledkem obrany proti bolesti a tlaku, které koni působí nesprávné sedlo. Pro více informací navštivte www.saddlesforwomen.com.

Podle článku Jochena Schleeseho, specialisty na pasování sedel na koně.

2016-03-05_141043