Studie: Pravidelné sečení pastvin má potenciál snížit riziko laminitidy u koní

Překládáme pro Vás přátelé z našeho pohledu velmi zajímavý článek. Věříme, že pro nás všechny je to zajímavý soubor písmenek k zamyšlení.

Pravidelné sekání pastvin se ukázalo jako užitečná strategie pro snížení rizika inzulinové rezistence a s ním souvisejícího rozvoje laminitidy u postižených koní – alespoň to naznačují závěry, ke kterým došla americká studie.

Nadměrná spotřeba nestrukturálních sacharidů u postiženích koní je největší v době tzv. pastevní sezony. Tyto sacharidy pak ohrožují zejména koně s tzv. inzulinovou rezistencí. Důsledkem konzumace nadměrného množství sacharidů, se kterými si tělo koně není schopno poradit,  je pak vysoká možnost vzniku života ohrožující laminitidy.

Základem pro hodnocení živin je Weendeská analýza, která v krmivu rozlišuje vodu, sušinu, minerální látky a organické živiny, konkrétně dusíkaté látky (NL), tuk a sacharidy. Sacharidy můžeme rozlišit na nestrukturální a strukturální. Mezi nestrukturální sacharidy patří bezdusíkaté látky výtažkové (BNLV), mezi něž se řadí cukr, škrob a organický zbytek. Strukturální sacharidy označují část organického zbytku a vlákninu. Vláknina se podle Van Soesta dělí na acidodetergentní vlákninu (ADF) a neutrálně detergentní vlákninu (NDF). NDF obsahuje hemicelulózy, celulózu a lignin, zatímco ADF obsahuje pouze celulózu a lignin.

Schéma živinového složení krmiva (Weendeská analýza)

Schéma živinového složení krmiva (Weendeská analýza)

Schéma živinového složení krmiva (Weendeská analýza)

Ačkoliv přesný rozvoj nemoci a mechanismus, jak k němu dochází, je vědcům doposud neznámý, je možné, že právě zvýšený příjem těchto nestrukturálních sacharidů zvyšuje tok glukózy v krevním oběhu, což následně vede ke zvýšení inzulínu v krvi.

Vědci z North Carolina State Univerzity zjistili, že snížení výšky pastvy prostřednictvím častého kosení a sekání rapidně snižuje výskyt koncentrací sacharidů v trávě. Tyto nižší koncentrace mají za následek, že u pasených koní se sníží hladina inzulínu v krvi ve výrazně kratší době než je tomu u těch, kteří se pasou ve vysoké trávě.

Tyto výsledky mohou být důležité při vytváření strategií zaměřených na prevenci inzulínové rezistence u koní,“ říká Paul Siciliano, který spolu se svými kolegy toto tvrzení také publikoval v časopise Equine Veterinary Science.

Například pravidelné sečení pastvy během ročních období, kdy je koncentrace nestrukturálních sacharidů v trávě nejvyšší (na jaře a na podzim) udrží pastvu déle ve formě růstové fáze, čímž samozřejmě dojde i k redukci těchto sacharidů. Jinými slovy se sníží celková koncentrace sacharidů v pastvě.“

Další možností, kterou chovatel má,  je využití tzv. rotačního systému – tzn. rotaci pastvin s dalšími hospodářskými zvířaty, která mají vyššími požadavky na sacharidy – ty mají např. kojící ovce. Ty pak vypasou definovanou oblast před tím, než na ni pustíme koně.

Studie provedla experiment, na kterém se podílelo 6 valachů ve věku 6-12 let s nařízenou inzulinovou dietou v jejich stravě.Vědci vybrali pro pasení plochu o rozloze 0,37 Ha (těsně pod 1 akr), ve kterém rostla převážně kostřava a jí podobné traviny. Kus pastviny byl posekán do výšky 15 cm 32 dní před tím, než započal experiment, další kus pak nebyl posečen vůbec. Tráva tedy byla ponechána v původní velikosti  s výškou 30 – 40 cm. Další část pozemku byla posekána na 15 cm pouze 11 dní před zahájením samotného experimentu.

Vědci využili zmíněný rotační systém, ve kterém byli koně přiřazeni buď do vysoké trávy nebo do kratších posečených úseků po dobu 10 hodin denně v sedmidenních blocích. Pokud nebyli koně na pastvině, byli ustájeni v krytých boxech se stěrkovým povrchem. Všichni koně měli samozřejmě dostatečný příjem sena k uspokojení svých potřeb vlákniny. Vzorky krve byly odebírány v pravidelných intervalech před a po pastvě. Následně byly prováděny testy zaměřené na kontrolu koncentrace inzulínu a glukózy v krvi.

Vzorky byly analyzovány na hladiny ve vodě rozpustných sacharidů, ethanolu a škrobu. Součet ve vodě rozpustných sacharidů a škrobu byl následně použit jako odhad množství celkových sacharidů v krvi. Bylo zjištěno, že průměrné koncentrace sacharidů byly výrazně nižší u koní, kteří se pásli na posečených pastvinách v porovnání s koňmi, kteří se pásli na přerostlých travních plochách. Průměrné koncentrace plazmatické glukózy byly podobné u všech koní před pastvou, stejně jako průměr koncentrací inzulinu. Hladiny inzulínu v plazmě byly však výrazně vyšší u koní, kteří se pásli 10 hodin ve vysoké trávě ve srovnání s těmi, kteří konzumovali trávu pouze z posečených oblastí. Vědci také zjistili, že u koní pasoucích se na kratší trávě nastal také úbytek hmotnosti – tento úbytek nastal zřejmě v důsledku sníženého přijmu cukrů než v důsledku skutečné ztráty svalové hmoty.

Studie měla finanční podporu od North Carolina Horse Concilu a Agricultural Research Service.

Autoři studie: Siciliano PD, Gill JC, Bowman M.
Zdroj: https://www.horsetalk.co.nz