Prospěšnost diety a řízeného pohybu u koní náchylných ke schvácení kopyt

Překládáme pro Vás přátelé z našeho pohledu velmi zajímavý článek. Věříme, že pro nás všechny je to zajímavý soubor písmenek k zamyšlení.

Další klinická studie prokázala pozitiva individuálního dietního plánu a cvičebního programu pro koně a poníky, kteří jsou náchylní k laminitidě kvůli koňskému metabolickému syndromu (EMS). Vědci z univerzity v Edinburghu a Liverpoolu přijali do studie 19 zvířat.

Ruth Morganová a její kolegové se rozhodli zjistit, zda by koně a poníci postižení EMS dokázali významně zhubnout, čímž by se zlepšila i citlivosti na inzulín. Majitelé koní se řídili veterinárními pokyny. Do studie byli zařazeni koně a poníci, kteří navštěvovali dvě univerzitní nemocnice pro vyšetřování a léčbu podezření na EMS. Z 19 účastníků mělo 17 příhodu laminitis.

Všichni koně podstoupili klinické vyšetření a endokrinní vyšetření. Koně s cushingovou chorobou byli z testu zcela vyloučeni.  Každý majitel dostal individuálně přizpůsobenou dietu a cvičební program, který u koně musí dodržovat po dobu tří až šesti měsíců. Poté byly opakovány klinické a endokrinní testy a výsledky byly porovnány s počátečními.

3ec12aace9d72a5800f2b96251eefd63U všech zvířat bylo zjištěno výrazné zlepšení stavu, přičemž 18 z 19 zvířat zaznamenalo snížení tělesné hmotnosti. Vědci, jejichž výzkum byl uveřejněn v časopise Equine Veterinary Journal, dále zjistili zlepšení úrovně inzulínu, dobře vyšly i testy kombinované tolerance glukózového inzulínu.

Na základě této studie vědci dospěli k závěru, že dietní a cvičební program přizpůsobený potřebám jednotlivých zvířat a pečlivě realizovaný majitelem vedl k úbytku celkové hmotnosti koně. To zase vedlo k celkové zlepšení citlivosti koně na inzulín.

Léčba EMS je nezbytná pro zlepšení citlivosti na inzulín a snížení rizika laminitis,“ dodávají vědci. „Omezení přijmu kalorií a zvýšení fyzické zátěže koně – to je klíčový základ léčby, ale pro celkový úspěch léčby je třeba také odhodlaný majitel.

Zdroj:
Treatment of Equine Metabolic Syndrome: a clinical case series
R. A. Morgan, J. A. Keen and C. M. McGowan.
DOI: 10.1111/evj.12445