Pomůcky

Při ježdění se se svým koněm dorozumíváme rukama, stehny a váhou těla – a samozřejmě také hlasem. Někdy potřebujete ještě bičík nebo ostruhy. To všechno se nazývá pomůcky. Postupem času se jezdec naučí pomůcky navzájem přesně slaďovat.

Pomůcky otěží, sedem a váhou
Pomůcky jsou přírodní a umělé prostředky, jimiž se jezdec dorozumívá s koněm. Pomůcky se liší podle jezdeckého stylu.

Jak se pomůcky dávají
Existují pomůcky otěží, sedem a váhou. Pomůcky se nikdy nedávají zcela nezávisle na sobě. Když například pobízíte koně stehny, aniž byste mu současně dali pomůcky váhou a otěží, nebude kůň chápat, co má dělat. Pomůcky tedy musí být navzájem sladěny. Čím jsou pomůcky sladěnější, tím větší panuje souhra mezi koněm a jezdcem.

Pomůcky otěží
Pomůcky, které působí přes otěž na udidlo a tím i na koňskou hubu, nazýváme pomůcky otěží. Dávají se buď jednou rukou nebo oběma. I když pomůcku otěží dáváme aktivně jen jednou rukou (např. při poloviční zádrži), musíme ji přesto koordinovat druhou rukou, takže se dá říci, že se na pomůckách vždy podílejí obě ruce. Rozlišujeme mezi přitažením a popuštěním otěže.

Pomůcky otěží se dávají, když:
– chcete udělat obrat: přitáhnete vnitřní otěž a vnější trochu popustíte
– chcete přejít do zastavení: přitom se dává úplná zádrž (tzv. paráda)
– chcete-li regulovat tempo: mírně přitáhnete otěže (nastavíte tzv. zádrž)
– chcete ovlivnit držení těla koně a to zejména jeho postavení a ohnutí

Rukama samozřejmě můžete koně  i poplácat po krku, abyste ho pochválili. Je důležité mu ukázat, že něco udělal dobře. Každý dříve či později pozná, jak je jeho kůň citlivý a co na něj v dané situaci platí. V neposlední řadě zde hraje roli i vzájemná sympatie. Někdo si prostě s určitým koněm nesedne (a to samé platí o koni).

Když si kůň a jezdec dobře rozumějí tvoří při jízdě harmonický pár. Spokojený kůň je mnohem uvolněnější a mnohem snáze se podřídí vůli svého jezdce než kůň úzkostlivý nebo nespokojený, proto je velice důležité, abyste pomůcky navzájem přesně sladili.

Co je dobré vědět:
Přirozené pomůcky = pomůcky otěží / pomůcky sedem / pomůcky váhou těla / pomůcky hlasem
Umělé pomůcky = drezurní bičík / skokový bičík / ostruhy / lonžovací bič či mrkvová hůlka (pro práci ze země)
Mechanické pomůcky = pomocná otěž / lonžovací obřišník apod.

Pomůcky sedem
Stehna můžete použít jednotlivě nebo najednou. Pomůcky sedem jsou pomůcky k pobízení, které koně přimějí, aby šel svižně kupředu nebo také do strany. Můžete pobízet koně oběma holeněmi současně anebo – jako v kroku – střídavě pravou a levou. Nepobízejte koně stehny příliš prudce. Příliš prudké a trhané pomůcky mohou přimět koně k běhu.

Na obloucích koně ohraničíte vnějším stehnem. Pak mluvíme – podle druhu působení – buď o jednostranné pobízecí nebo zadržovací pomůcce sedem.

Pomůcky sedem se dávají, když:
– chcete přejít z nižšího na vyšší chod
– chcete zvýšit tempo
– chcete zvýšit prostornost v jednom a tom samém chodu
– chcete při přechodech nebo shromáždění koně dosáhnout toho, aby kůň dostatečně podsazoval záď
– chcete přimět koně k překroku do strany
– chcete poskytnout koni pomocné postavení, když má ohnout celé tělo (k tomu působíte vnitřním stehnem, které leží na podbřišníku)

Pomůcky váhou těla
Pomůckami váhou můžete působit na těžiště koně a ovlivňovat tímto způsobem tempo a prostornost chodů, když:
– chcete zvýšit tempo v jednom kroku
– chcete udržet nebo zvýšit kmih koně anebo zvýšit tempo tím, že posunete zadek hlouběji do sedla
– chcete dělat obraty tak, že zatížením příslušné sedací kosti přesunete váhu doprava nebo doleva
– chcete-li podpořit pomůcku sedem, když dáváte např. jednostranně zatěžujíc pomůcku váhou

Jezdec samozřejmě na koně neustále působí i tím, jak sedí a jak se napíná v kříži.

Bičík a ostruhy – umělé pomůcky

Jezdecký bičík

– slouží k podpoře při pobízení koně
– nepotřebujete jej nutně u každého koně
– bičíkem se kůň klepne do boku, aby se zesílila pomůcka sedem či se bičíkem pobízí kůň, který na ostatní pomůcky správně nereaguje
– při skoku lze koně skokovým bičíkem lehce klepnout přes plece (nešvihat, jako to vídáme na mnoha soutěžích)
– můžeme koně bičíkem i potrestat (prosím jen ve výjimečných případech!!!!) tak, že ho ne moc silně šlehneme přes bok nebo záď – NEDOPORUČUJE SE!
– bičíkem nikdy nesmíte být na koně suroví (bohužel na mnoha jezdeckých soutěžích je vidět pravý opak)
– pro děti, které mají ještě krátké nohy a stěží jimi přesáhnout okraj sedla, je bičík užitečnou pomůckou

Drezurní bičík:

Drezurním bičíkem můžete podpořit hlavně pomůcky sedem, když koně klepnete přes boky. K tomuto není potřeba, aby jezdec změnil držení těla, neboť drezurní bičík je dostatečně dlouhý. Používá se také při jízdě v dámském sedle.

HIDALGO TIP:
Drezurní bič Anti Slipdrezurni-bic-anti-slip

>> Další nabídka bičů a bičíků

Šporny a ostruhy

Ostruhy a šporny podporují pomůcky sedem. Existuje jich mnoho rozdílných druhů. Nikdy byste však neměli používat ostré šporny či ostruhy, které by mohly koně poranit. Ostruhy a šporny smíte také používat pouze tehdy, pokud dokážete své nohy udržet v klidu a v odpovídající pozici.

HIDALGO TIP:
Šporny Gentle Touch
Gentle touch

 

 

 

 

 

 

Ostruhy s kulovým koncem
2015-11-09_193455

 

 

 

 

 

>> Další nabídka šporen, ostruh a jejich příslušenství