Opakující se případy koliky u koní

Jeden z nejvíce obávaných zdravotních problémů, se kterými se potýkají majitelé koní, je kolika. Zatímco některé kolikové epizody jsou relativně banální a vyřeší se rychle (často i bez veterinárního zásahu), vážnější formy koliky vyžadují chirurgický zákrok a někdy (i přes vydatnou snahu všech zúčastněných) končí smrtí.

Ještě více znepokojující je fakt, že u koně zotavujícího se po těžkém záchvatu koliky, se může opakovat několik epizod. Některé zprávy uvádí, že téměř u 15 % koní existuje předpoklad opakovaného vzniku kolikové epizody. Mnozí koně tak trpí na koliku 2 až 4x do roka.

V nedávné studii, která se uskutečnila v Británii, byly zkoumány rizikové faktory pro recidivující koliky: 59 koní s opakujícími se kolikovými epizodami bylo srovnáno se 177 koňmi, kteří koliku nikdy neměli. Mezi koně s opakovanými kolikovými epizodami byli zařazeni všichni ti, kteří mívají koliky od 48 hodin do jednoho roku po první kolice. Bylo provedeno několik korelací a další potenciální vazby odhalily, že jsou tyto případy hodné dalšího vědeckého zkoumání.

Výhody pobytu na pastvině
Nejviditelnějším spojením byla pozitivní korelace s koňmi umístěnými na pastvině: koně s denním přístupem na pastviny měli snížen koeficient výskytu opakujících se kolikových obtíží. To není překvapující, protože zdraví koňských střev je podporováno stravovacími návyky, které vycházejí z toho, že kůň žere málo a často po celý den a noc. Takže, kůň, který dostává malé množství krmiva do střevního traktu je kůň, který má nejblíže k podmínkám divoce žijících koní, což jej ochraňuje před kolikou.

Kromě krmiva získaného z pastvin, se ukázalo, že koně tráví často čas ve skupině, což jim napomáhá v potřebných sociálních interakcích a hrách. Toto jsou důležité behaviorální projevy ve stádě koní. Je vysoce pravděpodobné, že tento vhodně strávený čas snižuje psychické napětí a naplňuje i specifické požadavky přirozeného psychologického chování koní v divoké přírodě.

Stereotyp a kolika
Pozoruhodné je zjištění, že stereotypie (opakující se chování) typu tkalcování nebo klkání má vysokou souvislost s opakováním koliky. Dále bylo prokázáno, že koně s problematickým chrupem bývají také mnohem náchylnější k opakujícím se kolikám. Dobrou zprávou je, že koně s neduhy stačí pustit na pastvinu a je po problému – pobyt na pastvině v této studii velmi snížil opakující se výskyt koliky.

Uvědomte si, že na každou změnu krmné dávky by měl být kůň přivykán postupně během 2-3 týdnů, během kterých se jeho trávící trakt pomalu adaptuje na prováděné změny. Takže, majitelé,kteří koupí koně zvyklého na pastevní odchov, by takového koně neměli okamžitě zavírat do boxu a naopak koně z boxu nelze okamžitě umístit na pastvinu; místo toho je u obou případů potřeba pár týdnů pomalé aklimatizace.

U koní, kteří mají fyziologické problémy jako metabolický syndrom nebo Cushingovu nemoc však stálý pobyt na pastvině není ta nejlepší volba. Pokud nelze jinak, měl by přinejmenším kůň nosit pastevní náhubek.

Pokud jde o zuby – je třeba jednou nebo dvakrát ročně nechat zuby prohlédnout veterinářem, popř. specializovaným (certifikovaným) odborníkem, aby se zlepšilo žvýkání a tím i celkové bezproblémové trávení potravy.

Probiotika s otazníky
Dalším výzkumem bylo zjištěno, že koně krmení tzv. probiotiky mívají rovněž vyšší výskyt recidivujících kolik. U koní se stereotypním chováním, kteří byli krmeni jablky nebo mrkví, došlo ke snížení výskytu opakovaných záchvatů koliky. Vědci tedy neříkají jednoznačně, že probiotika jsou vyloženě špatná věc, ale… K potvrzení této teze o škodlivosti je zapotřebí dalšího podrobnějšího výzkumu.

Paraziti a kolika
Předchozí výzkumy také ukázaly, že střevní parazitismus může být příčinou recidivující koliky, takže management odčervování je i nadále důležitý pro správnou funkci a zdraví střev. Nejlepším řešením je jednou za rok nechat udělat rozbor trusu a na základě výsledků pak vytvořit individuální antiparazitární program pro každého koně.

Lékařské příčiny koliky
Koně, kteří se museli podrobit operaci, bývají náchylnější k opakování kolik, často díky srůstům (jizvám) v tlustém střevě. Chronické NPL (nesteroidní protizánětlivá léčiva) jako fenylbutazon, nebo flunixin meglumin jsou známými prostředky při léčení kolik, ale mezi jejich vedlejší účinky patří vředy v žaludku nebo střevní vředy, které samozřejmě zvyšují rizika opakovaného výskytu koliky.

Písek a hlína jsou fuj
Další příčinou chronických kolik je požití písku či hlíny, nejčastěji když jsou koně krmeni na zemi. A nesmíme zapomenout ani na krmné dávky obsahující jádro. Jádro je vysoce zkvasitelné a může vést ke vzniku plynu ve střevním traktu a následně vzniká plynová kolika, která je bolestivá a může vyústit i k přetočení střev (tračníku).

Východisko? Dobrý management
Strategická odčervení a vedení protokolů, vynikající dietní opatření, která maximalizují zkrmitelnost krmiva a minimalizují jádro, funkční napájecí systémy či stálý přístup k vodě na pastvinách, žlaby pro minimalizaci krmení ze země (písek, hlína) i podpora životního stylu koně, který by měl obsahovat svobodu pohybu, cvičení, interakci ve stádě – to vše je hlavním klíčem k úspěšnému řízení koní a to zejména těch, které trpí na opakované koliky.

Zdroj:https://www.horsechannel.com