Oh, můj stárnoucí hřbet

Překládáme pro Vás přátelé z našeho pohledu velmi zajímavý článek. Autor krásně sumarizuje případné dopady nefunkčního a bolavého hřbetu na zdraví a jezditelnost koně. Věříme, že pro nás všechny je to zajímavý soubor písmenek k zamyšlení.

Historie lidstva se psala na hřbetu koně…“ autor citátu je neznámý. Ano, v historii nesl koňský hřbet vojáky do bojů, nájezdníky při plenění vesnic a dobývání měst, monarchy při okružních jízdách po svých državách a posly po celé zemi. V  současnosti nás hřbet koně nosí po lesních cestách, jízdárnách a sportovních kolbištích. Přečtěte si, jak se mění hřbet vašeho koně, když stárne, a jaké kroky můžete podniknout proto, abyste jej chránili před problémy souvisejícími s věkem, které mohou časem nastat.

Pokud je hřbet vašeho koně slabý a bolavý, je pravděpodobné, že jízda s vámi mu nebude vůbec příjemná. Nejspíš bude při každém vašem nasednutí klopit uši a švihat ocasem. Pokud bude tato bolest opravdu nesnesitelná, jednoduše se postaví na zadní nebo se odmítne pohnout z místa. Bolest hřbetu je pravděpodobně jednou z nejčastějších příčin špatného chování u koní – nejen při tréninku pod sedlem. A pokud není váš kůň šťastný, nikdo není šťastný! Poučím vás dnes o koňském hřbetě a o tom, jak jej udržet zdravý, jak kůň stárne. Začneme tím, že se podíváme na anatomii hřbetu koně a popíšeme si nejčastější problémy, které se u koní často vyskytují.

Tak jak si nemůžete dovolit ignorovat jeho kopyta, tak musíte brát koňský hřbet jako stejnou cennost. Hřbet vašeho koně se bude během jeho života měnit a všechny tyto změny vyžadují dobrý management.

Tak jako si nemůžete dovolit ignorovat jeho kopyta, tak musíte brát koňský hřbet jako stejnou cennost. Hřbet vašeho koně se bude během jeho života měnit a všechny tyto změny vyžadují dobrý management.

Pak rozdělíme život vašeho koně do tří důležitých fází: mládí, dospělost a postupné stáří, kdy odeznívají jeho zlaté roky. V každé fázi života vašeho koně se mohou vyskytnout různé fyzické problémy. Tyto problémy pak mohou mít vliv na jeho hřbet. Dozvíte se, které problémy to jsou, a jaké kroky můžete podniknout v boji proti jejich výskytu v průběhu života vašeho koně.

Základní anatomie koňského hřbetu
Koňský hřbet, který se skládá z kostí, šlach, chrupavek a svalů. Je mnohem složitější, než to, co můžete vidět s pouhým okem. Páteř koně lze rozdělit do pěti sekcí: krční (cervical vertebrae) , hrudní (thoracic vertebrae), bederní (lumbar vertebrae), sakrální (sacrum) a kokcygeální (coccygeal vertebrae). Oddíly, které tvoří hřbet vašeho koně zahrnují 18 hrudních a 5 – 7 bederních obratlů.

Anatomie koňského hřbetu

Anatomie koňského hřbetu

Pro hrudní obratle (thoracic vertebrae) jsou charakteristické výrazné trnové výběžky, především v oblasti kohoutku, tedy u prvních 10 hrudních obratlů. Ty slouží jako dostatečně velká plocha pro odstup mohutných krčních svalů. Zároveň zajišťují dostatečnou stabilitu páteře v místě, kde se k hrudníku připojují hrudní končetiny nesoucí větší část hmotnosti těla koně. Díky ním je tato oblast velmi stabilní vůči silám působícím dolů a nahoru, které vznikají při pohybu koně. Hrudní obratle jsou dále charakteristické tím, že mají speciální výběžky a plochy, kde se kloubí se žebry. Jamky u předních obratlů jsou hlubší a pohyblivost těchto žeber je menší, než u obratlů v zadní části hrudní páteře.

Úkolem hrudní páteře a potažmo celého hrudníku je totiž v přední části být stabilní a poskytnout mohutným svalům krku a pletence ramenního pevnou základnu, v zadní části umožnit hladké roztahování plic při dýchání, ale přesto být schopen přesně přenášet síly vznikající v zádi koně a směřující dopředu k hrudním končetinám.

Bederní páteř (lumbal vertebrae): bederní obratle (kterých může být 5 – 7) mají při pohledu shora výrazně dlouhé a ploché žeberní výběžky, ty společně s trnovými výběžky (nakloněnými mírně dopředu) a výrazným hřebenem na dolní straně těla obratlů poskytují dostatečnou plochu pro odstup bederních a břišních svalů. Malé meziobratlové klouby jsou velmi pevné a neumožňují bederní páteři skoro žádný pohyb do strany, stejně tak omezené je i prohýbání dolů či nahoru.
Bederní páteř musí být velmi stabilní, protože má za úkol přenášet během pohybu koně síly vzniklé v zádi („motor“) směrem dopředu. Zároveň je to strop, z něhož visí těžká střeva. Tato část páteře je proto (společně se zadní částí hrudní páteře) velmi namáhána a bývá zdrojem bolestivých procesů, které se jen velmi těžko diagnostikují.

Křížová kost (sacrum): křížové obratle se směrem dozadu výrazně zmenšují a jsou srostlé v křížovou kost. Ta tvoří pevný strop pánevní dutiny. Je spojená s pánví (konkrétně s kyčelní kostí) plochým, téměř nepohyblivým kloubem, sakroiliakálním, a velmi pevnými širokými vazy. Na druhé straně s posledním bederním obratlem je spojená velmi pohyblivým kloubem, lumbosakrálním. Díky tomu je umožněn pánvi poměrně široký rozsah pohybu vůči bederní páteři a zároveň vertikální pohyb pánve, spojený s pohybem pánevních končetin, se přesměruje dopředu.
Křížová kost je tak důležitou „převodovkou“ pro přesměrování pohybu vznikajícího v zádi na páteř, kudy se může šířit přímo dopředu k hrudním končetinám.

Ocas (coccygeal vertebrae): ocasní obratle jsou jako korálky. Jejich výběžky jsou minimální, upínají se na ně ocasní svaly a umožňují této části páteře výrazný pohyb do všech stran. Přestože se ocas nepodílí na vlastním pohybu koně, jeho nesení je známkou uvolnění či ztuhnutí ostatních částí páteře.

Přestože jednotlivé části jsou tak odlišné, tvoří celá páteř nedělitelnou jednotku. Podívejme se ještě jednou na princip a funkci páteře koně jako celku:

1. V první řadě je to schránka pro míchu, jdoucí od lebky až po křížovou kost. Centrální otvory obklopené oblouky obratlů tvoří páteřní kanál, v němž se nachází mícha. Mezi jednotlivými obratli jsou otvory, kudy do těla vycházejí míšní nervy.

2. Dále je páteř, především její hrudní a bederní část, jako pevný klenutý most, či ještě lépe klenba, vepředu a vzadu podepřená končetinami, na níž visí trup se všemi těžkými vnitřnostmi. Klenutá je proto, aby ji ta tíha neprohnula časem dolů, což se nezřídka stává u starších, chovných nebo špatně ježděných koní!

3. Pevné připojení křížové páteře s pánví a tedy i pánevními končetinami a pohyblivý kloub mezi křížovou kostí a bederní páteří zajišťuje vynikající přesměrování vertikální pohybové síly vyvinuté mohutnými stehenními a hýžďovými svaly horizontálně. Tato pohybová síla jde po páteři dopředu, protože obratle se navzájem pohybují, ale zároveň jsou schopné udržovat téměř stabilní tvar celé páteře a „neutíkají“ do strany. Díky tomu je kůň schopen poměrně „lehce“ utíkat velkou rychlostí přímo vpřed. Páteř zde hraje úlohu „luku“, který je napínán „tětivou“ (svaly). V této souvislosti zase mluvíme o dynamickém oblouku.

Když se věci nedaří
Široká škála různých věcí se může stát a způsobit koni problémy se zády. Problémy se zády je docela obtížné diagnostikovat a ještě nevíme zdaleka tolik, kolik bychom vědět měli. A právě proto je problémy se hřbetem i velice náročné vyléčit. Zde uvádím příklady problémů se hřbetem od mírných po ty vážnější:

Tlakové body / otlaky a tření: Možná jste viděli tvrdé boule tam, kde je nadměrný tlak od sedla. I když obvykle by koni neměly působit bolest, určitě naznačují, že něco není v pořádku. Měli byste tedy podniknout kroky k řešení problémů s nepadnoucím sedlem, jakmile se objeví první otlaky. Zkontrolujte si, zda vaše sedlo opravdu sedí, zvážte jiný druh dečky, která rozkládá tlak a minimalizuje tření. Podsedlové dečky s beránkem často problém vyřeší.

HIDALGO TIP
>> Podložky pod sedlo
>>Podložka pod sedlo Beránek
>> Gelová podložka

Gelová podložka pod sedlo "Shock Absorber"

Gelová podložka pod sedlo „Shock Absorber“

Bolest svalů: Hřbetní svaly vašeho koně mohou být bolavé z různých důvodů, od špatného (slabého) nasvalení, špatně padnoucího sedla či špatné pozice jezdce na hřbětě (špatné ježdění – křivý jezdec). Jedna věc je jistá: Jedná-li se o bolest hřbetních svalů, je tu zvýšené riziko, že se bolesti rozšíří až ke kostem. Správné ježdění a správný trénink koně jsou klíčové. Akupunktura či masáže hřbetu koně mohou k léčení bolavých zad být prospěšné.

Nemoc Kissing spines: Kissing spines a overriding spines se nacházejí především na trnových výběžcích 12. až 18. hrudního obratle, tzn. v místech pod sedlem.

Co je kissing spines?
Hovoříme také o thorakálním interspinálním syndromu,zkratka TIS. Rozumíme jím zvýšení objemu a kontaktu (Kissing spines) nebo překrývání trnových výběžků ( overriding spines). Procesy kostnatění u kořenů vazů mohou nabývat značných rozměrů u předního a zadního okraje trnových výběžků, takže dochází nejen k zúžení meziprostorů, ale v extrémních případech i ke zkostnatěnému přemostění trnových výběžků.

Nicméně, pokud je tento stav související se zánětem (teplo nebo otok), může to být pro koně velmi bolestivé, a to zejména v případě, že jde o kombinaci s poraněním měkkých tkání. U některých koní je kostní scan ploch nejspolehlivějším způsobem, jak učinit přesnou diagnózu. Pokud se skutečně odhalí nemoc Kissing spines, pak máme skutečně problém, neboť je často obtížně léčitelná a může se snadno stát chronickou, což značně omezí výkon koně. Důležitá je fyzioterapie. Ta při nemoci kissing spines přináší dobré výsledky. I když by ji měli vždy provádět dobře proškolení fyzioterapeuti zvířat, může pro svého koně hodně udělat i jeho majitel. Důležité je vždy postupovat ve třech krocích: 1. uvolnění hřbetního svalstva, 2.vytrénování břišního svalstva, 3.trénink hřbetního svalstva.

Kloubní aspekty – artritida: Slabost a nestabilita páteře vašeho koně nakonec může vést až k artritidě v malých ploškách kloubů mezi obratli. Artritida v těchto malých kloubech způsobí, že tyto spoje zatuhnou a jsou bolestivé. Rentgenové snímky a ultrazvuk pomohou při stanovení diagnózy, což může být i tak velmi obtížné. A léčba je náročná; jako při kissing spines, artritida hřbetu se snadno může stát chronickou – výkon limitující.

Vlevo: Když je kůň dospělý a plný síly, je i jeho hřbet relativně plochý, se silnými svaly. Vpravo: U tohoto 20-letého koně je již patrné, že hřbet ztrácí svou pružnost a "propadá se". Určitě je třeba nechat přepasovat sedlo.

Vlevo: Když je kůň dospělý a plný síly, je i jeho hřbet relativně plochý, se silnými svaly. Vpravo: U tohoto 20-letého koně je již patrné, že hřbet ztrácí svou pružnost a „propadá se“. Určitě je třeba nechat přepasovat sedlo.

Fáze 1: Mladý kůň
Znak: nezralost. Většina koní začíná s prací, když jsou ještě velmi mladí. Dvou či tříletý kůň ještě nedokončil svůj vývoj a růst a s největší pravděpodobností není dostatečně silný, aby zvládl náročné požadavky výcviku.
Jak postupovat: Buďte si vědomi (ne)vyspělosti vašeho koně a nechtějte po něm příliš mnoho příliš brzy. Přizpůsobte mu pracovní rozvrh. S krůčky pod sedlem začínejte pomalu a opatrně. A neočekávejme, že 363 kg mladý koník unese 113 kg jezdce. Udržujte váhu, kterou kůň nosí na zádech na 20 % jeho tělesné hmotnosti nebo ještě méně. To znamená, že 90 kg jezdec je jen malá zátěž pro koně vážícího 453 kg.

Požadavky: Změna tvaru a zesílení hřbetního svalstva (kůň se učí se „nést“). Když váš kůň poprvé začíná s prací pod sedlem, budou jeho zádové svaly postupně měnit svůj tvar. Jak budou svaly sílit, bude získávat sílu. Tyto změny znamenají, že musíme zajistit perfektně pasující sedlo, které ale budeme muset často měnit. Nicméně špatně padnoucí sedlo způsobí koni bolest a kůň bude mít k další práci odpor.

Jak se zachovat správně: Zkontrolujte napasování sedla a proveďte případné úpravy (dvakrát až třikrát ročně), pokud je váš kůň mladý, tak se to vyplatí.

Fáze 2: Dospělost
Znak: Vývoj svalů. I když je váš kůň už dospělý, bude se jeho osvalení a tvar těla i nadále měnit. Obrys zádě může být plošší, jak svaly rostou, dokonce se může zvýšit i sklon jeho lopatky, když začne nést větší váhu na zadních končetinách a méně na předku. Padnoucí sedlo může být i nadále problém. Pokračujte ve sledování, zda sedlo vašemu koni opravdu sedí. Mějte plán na provádění úprav nejméně jednou ročně.

Požadavky: Tvrdá práce má své nároky. I když je váš kůň v těch nejlepších letech, je pravděpodobné, že bude pracovat velmi často a těžce. Celou tu dobu mu případné nepadnoucí sedlo na zádech může způsobit otlaky, tření a bolest svalů. On sám pak má daleko větší riziko, že si kvůli špatnému pohybu (ztuhlosti pod špatně padnoucím sedlem) způsobí poranění pohybového aparátu a začne kulhat, což také může být způsobeno sekundární bolestí jeho hřbetu.

Jak se zachovat správně: Vždy věnujte  pozornost stavu hřbetu svého koně. Dávejte pozor na tlakové body, upravte sedlové polštáře podle potřeby a zvážte akupunkturu či masáž jako pravidelnou součást celkového managementu vašeho sportovního koně. Neignorujte ani slabé  kulhání. Nikdy nevíte, kde leží  přičina, třeba právě v bolavých zádech. Vždy problémy řeště a neodkládejte.

Pokud má váš kůň před sebou aktivní jezdeckou kariéru, není neobvyklé, že ho občas z té námahy začnou bolet záda. Akupuntktura společně s masážemi a dalšími typy uvolňovacích technik může být úspěšnou součástí managementu sportovního koně.

Pokud má váš kůň aktivní jezdeckou kariéru, není neobvyklé, že ho z té námahy začnou bolet záda. Akupunktura společně s masážemi a dalšími typy uvolňovacích technik mohou být úspěšné jako součást managementu sportovního koně.

Fáze 3: Starší a staří koně
Znak: Starší koně mohou mít zhoršený metabolismus bílkovin, který je však nezbytným prvkem pro svaly. Silné, zdravé svaly jsou důležité pro podporu zdraví vašeho koně a jeho hřbetu.

Úkol: Věnujte pozornost obsahu bílkovin v krmné dávce vašeho koně. Zatímco mladší kůň potřebuje jen 9-10 % bílkovin v jeho denní dávce, váš starý kůň by měl dostávat minimálně 12-14 %. Pokud váš starší kůň má specifický zdravotní stav (např. mu selhávají ledviny), znamená to, že jeho příjem bílkovin by měl být omezen, ale i tak je lepší krmit trochou bílkovin, než krmit příliš málo bílkovin. Přidávejte tak do krmné dávky o trochu více vysoce kvalitních bílkovin.

Požadavky: Starší koně mohou mít zubní problémy. Pokud mají, pak mohou ztratit až 40 % živin ze sena kvůli nedostatečnému žvýkání. Když mu chybí živiny, jeho svaly a další podpůrné tkáně pravděpodobně velice trpí.

Jak se zachovat správně: Ujistěte se, že zubní vyšetření máte naplánované každý rok, a provádějte jakékoliv postupy, které vám doporučí veterinář, abyste udrželi zdravý chrup vašeho koně co nejdéle to půjde. Pokud již má váš kůň problémy se zuby, které již nemohou být opraveny, je třeba změnit krmnou dávku, aby mohl přijímat krmivo, které potřebuje, kupujte krmivo pro seniory – to je speciálně navrženo pro snadné žvýkání.

Kondice staršího koně se odráží v kvalitě jeho chrupu. Pokud nemůže správně rozmělnit potravu a živiny v ní obsažené, neposkytne svému tělu stavební látky, které potřebuje. Proto plánujte preventivně návštěvu koňského zubaře alespoň 1x do roka.

Kondice staršího koně se odráží v kvalitě jeho chrupu. Pokud nemůže správně rozmělnit potravu a živiny v ní obsažené, neposkytne svému tělu stavební látky, které potřebuje. Plánujte tedy preventivně návštěvu koňského zubaře alespoň 1x do roka.

Další úskalí stáří: Cushingova nemoc. U mnoha starších koní se rozvine tato metabolická porucha, která vede ke svalové atrofii (a problémy se zuby!). Opět, i při této nemoci je patrná ztráta svalové hmoty, což znamená oslabení hřbetního svalstva.

Jak se s nemocí vypořádat: Jak léčit Cushingovou chorobu? Pokud si všimnete jakýchkoliv známek typických pro toto onemocnění (například dlouhá nebo dokonce kudrnatá srst, která nelíná), požádejte svého veterináře, aby koně otestoval na Cushingův syndrom. Pokud jsou testy vašeho koně pozitivní, léčba na bázi pergolidu může pomoci minimalizovat příznaky nemoci a bude zpomalovat progresi svalové atrofie u vašeho koně.

Kdy již koně odstavit do důchodu? Jak stáří u vašeho koně postupuje, jeho pracovní využití by se mělo postupně snižovat. Ovšem – když pracuje méně, budou jeho svaly ochabovat a záda tím ztratí svou sílu, stabilitu a podporu.

Jak se zachovat? Nepřehlížejte u starších koní důležitost pohybu. Dlouhé procházky a pravidelná a pečlivá práce může pomoci udržet koně ve fyzické zdatnosti, aniž by docházelo ke zdravotním problémům. Aktivní důchod je lepší než úplné odstavení koně na pastvinu.

Co udělat pro zlepšení zdraví? Přidejte do krmení starého koně kolagen. Kolagen je důležitá látka, která tvoří „stavební kámen“ a zajišťuje integritu šlach a vazů. Starším koním chybí kolagen. Pokleslý ret u staršího koně je výsledkem ztráty kolagenu – svaly ztrácí svou pružnost a sílu.

HIDALGO TIP
>> Gelapony Mineral Senior
>>  Další produkty pro výživu svalů a kloubů

Jak se zachovat? Není toho příliš, co můžete dělat. Avšak tím, že podpoříte pohyb svalů vašeho koně spolu se správnou výživou minimalizujete poškození podpůrných vazů.

Podle Barb Crabbe, DVM 

Další zdroje:
https://www.ifauna.cz/kone/clanky/r/detail/4459/jak-funguje-kun-cast-4/
https://horseandrider.com