Kryoterapie jako účinná prevence laminitidy

Překládáme pro Vás přátelé z našeho pohledu velmi zajímavý článek. Věříme, že pro nás všechny je to zajímavý soubor písmenek k zamyšlení.

Připravte si kbelíky s ledem, neboť nedávno dokončená vědecká studie ukázala, že ponoříme-li kopyta koně ihned po zpozorování klinických příznaků nemoci do ledové vody (Pozn. tento postup se mj. nazývá podchlazení neboli kryoterapie) výrazně tím zpomalíme progresi vnitřního poškození způsobeného touto zákeřnou nemocí. Vědci z univerzity v New Orleans se podělili s veřejností o tento převratný výzkum již v roce 2012. Následně poté i další provedené studie jednoznačně poukázaly na pozitivní vliv kryoterapie na postižené kopytní tkáně.

Několik na sobě nezávislých studií tedy potvrdilo, že kryoterapie snižuje závažnost laminitidy, tedy za podmínky, že byla zahájena na počátku vývojové fáze laminitidy. Nicméně, stále zůstává nejasné, zda blahodárně působící kryoterapie může být prospěšná také koním v chronických fázích této nemoci.

Specifická definice
Hypotermie (podchlazení) je stavem, kdy teplota tělesného jádra klesne pod 35°C a ztráty tepla nadále převyšují tvorbu tepla. V daných podmínkách je možno ojediněle narazit na hypotermii akutní (pád do studené vody), častěji na subakutní (v rámci vyčerpáni při zvýšené fyzické zátěži) a protrahovanou (k hypotermii dojde díky setrvání dlouhodobě na jednom místě bez pohybu a v chladném prostředí).

Účinky kryoterapie vědci testovali na osmi koních. Měli k dispozici všechny fáze nemoci od kulhání po deformované kopytní tkáně. Když se u koně projevilo silné kulhání, tým vědců ponořil jedno přední kopyto do vody s ledem; druhé kopyto zůstalo bez ošetření. Vědci rovněž zdůraznili, že koně dostali v průběhu kontinuálního analgetického testu léky proti bolesti, aby se v průběhu testu cítili komfortně.

Končetiny koní byly do vody s ledem ponořeny po dobu 36 hodin, pak tým vědců porovnal vzorky lamelové tkáně z obou končetin, aby mohl doložit progresi onemocnění bez a s použitím kryoterapie. Vědci rovněž hodnotili histopatologické vzorky a gradient závažnosti onemocnění na stupnici od 1 do 4. 4 byla nejhorší progrese onemocnění.

Tento mikroskopický obrázek ukazuje chlazené (nahoře) a nechlazené (dole) kopyto - lamelové spojení stejného koně, což potvrzuje, že kryoterapie je účinnou prevencí poškození lamelových spojení u koní náchylných na laminitidu pokud je aplikována v ranné fázi nemoci.

Tento mikroskopický obrázek ukazuje chlazené (nahoře) a nechlazené (dole) kopyto – lamelové spojení stejného koně, což potvrzuje, že kryoterapie je účinnou prevencí poškození lamelových spojení u koní náchylných na laminitidu pokud je aplikována v počáteční fázi nemoci.

Ke klíčovým zjištěním patří:
Kopyta, která se podrobila kryoterapii, získala vesměs skóre 1 (nejmenší poškození lamelových spojů), zatímco u kopyt neponořených do vody s ledem to bylo podstatně horší – průměrné hodnocení bylo 3,5. Čtyři z osmi neošetřených kopyt vykázaly úplné lamelární oddělení, zatímco kopyta po kryoterapii měla významně menší poškození (skóre 1 u třech koní a 2 u jednoho koně).

Kryoterapie

Kryoterapie

Tyto údaje tedy jasně ukazují, že hypotermie (kryoterapie) účinně brání poničení lamelového spojení a strukturálnímu selhání kopytního mechanismu. Výzkum probíhal u koní s akutním modelem laminitidy (počáteční stádium).Tento výzkum ukazuje, že technika je vhodná i pro mírně kulhající koně, a proto se vědci domnívají, že z kryoterapie by mohlo těžit i mnoho dalších koní – možná i v chronické fázi, ale zde je třeba ještě učinit další výzkum. „To, co vědci nyní opravdu potřebují, je vynalézt praktické a účinné prostředky pro komfortní chlazení kopyt koní – ale bohužel takový přístroj ještě stále není k dispozici,“ dodal vedoucí vědeckého týmu.

Hidalgo Tip: V kritickém případě lze použít pro namáčení kopyt i Ochranné boty Easysoaker – lze do nich umístit hadici se studenou vodou a nechat ji proudit na kopyta.

erica-larson-news-editor_1Erica Larson
redaktorka zpravodajství, vystudovala žurnalistiku se specializací na koňské vědy na univerzitě Michigan State University v East Lansingu. Rodačka z Massachusetts vyrůstala v sedle a má zkušenosti i z dalších oborů včetně honů na lišku a skokových soutěží. V současné době soutěží ve všestrannosti se svým koněm OTTB, Dorado.

Zdroj: The horse