Kdy přejít na ostřejší udidlo (a je to vůbec nutné)?

Udidlo (westernové či anglické)  je nástroj určený k motivaci. Motivační nástroj je takový nástroj, který povzbuzuje koně k tomu, aby změnil své chování. Většina nástrojů používaná při tréninku koní ve formě motivátoru jsou: ohlávky, stisk vaší ruky (tlak), udidla a ostruhy.

Pokud například vedete svého koně a chcete, aby zastavil, zatáhnete za ohlávku směrem dozadu a vyvinete určitý tlak na hlavu koně. Pokud kůň zastaví, uvolníte tlak. V takovém případě je motivátorem ohlávka, která předá koni Váš požadavek – zastav. Uvolnění tlaku zase koni napoví, že udělal správnou věc, když zastavil a poddal se tlaku.

Kolik motivace ale potřebuje kůň? To do značné míry závisí na tom, k čemu je určen, co je jeho prací. Hleďte tedy na koně jako na zaměstnance. Ten dorazí do práce každý den ve stejnou, ujednanou dobu a snaží se dělat svou denní práci dle nejlepšího vědomí a svědomí.

Další zaměstnanec je lajdák, který chodí často pozdě, ale jakmile se rozjede, dělá super práci a zaměstnavatel je s ním spokojený, proto mu toleruje i pozdní příchody.

Poslední zaměstnanec sice přijde do práce včas, ale celý den profláká a svou práci dělá opravdu špatně. Opakované důtky a upomínky na něj nemají vůbec žádný vliv. A s postupem času se snaží dělat co nejméně práce, ale tak, aby jej nevyhodili a on dostal svou výplatu.

Teď si zařaďte svého koně do jedné z výše uvedených kategorií a pak se snažte mu najít vhodnou motivaci. Koně nemůžete motivovat tím, že by si mohl odnést vodu a stravu (jakousi formu výplaty) – tu dostává automaticky, ale můžete podniknout kroky, které zaměstnavatel nebo rodič podnikne v důsledku nesoučinnosti zaměstnance či potomka.

Ke korekci dítěte, které se rozejde bez dovolení rodiče přes rušnou ulici, může stačit okřiknutí. Pokud i to dítě ignoruje a je stále neposlušné, následuje fyzický trest – políček.

Při pokusu o zastavení koně nejprve jemně přitáhneme otěže – tím vyvineme tlak na hubu – to je naše první žádost – otěže jsou prvním motivátorem. Pokud kůň nezastaví na tuto jemnou pobídku, aplikujeme ještě větší tlak otěžemi. Pokud jej kůň stále ignoruje, stále zvyšujeme tlak.

Oba zaměstnanci (dva a tři) musí být náležitě upozorněni na dodržování základních pracovních návyků. Pokud i váš kůň spadá do těchto kategorií, to se dozvíte tak, že jednoduše bude ignorovat všechny vaše podněty a motivátory – a jednoduše se naučí, že ignorance je nejlepší obrana. Otázkou však zůstává, jestli byli kdy řádně proškoleni pro základní výkon svého povolání – pokud je to tak, je potřeba rekvalifikace – čili přetrénování.

Uskok

Vezměme si následující příklad:
Minulý týden jsem byla se svou neteří venku na koni. Obě máme docela dobře vycvičené koně, ale kůň, na kterém jsem jela já, rád provokuje jiné koně, jenže já jsem si chtěla vyjížďku užít. Hodně jsem o takových koních četla a také jsem to praktikovala, ale nic nefungovalo v případě, že jsme jeli tryskem. Snažila jsem se tedy podpořit koně dobrým sedem, ale on se stále jen pokoušel předběhnout druhého koně. Zatáhla jsem tedy za pravou otěž a snažila se vyrovnat ho zpět na stopu, aby běželi hlava hlava, ale místo toho, aby poslechl, nečekaně vyhodil. Ztratila jsem rovnováhu a spadla jsem. Existuje nějaká rada, jak koně udržet a napravit, když se rozhodne být mimo kontrolu? Vždycky mi říkali, že u bezhlavého koně je dobré použít „záchrannou brzdu“, která se skládá z toho, že se jezdec předkloní a chytne koně za otěž přímo u udidla a stáhne jej na jednu stranu (pravou nebo levou), ale ne vždycky to funguje.  Já prostě nechci, aby si kůň se mnou dělal, co chce…“

Kůň, který neví, jak správně reagovat na klasické udidlo, bude ještě horší, když se rozhodnete přejít ihned na udidlo ostřejší. Takoví koně potřebují projít výcvikem podobným tomu, který absolvovali při jejich přiježďování a obsedání, aby se naučili znovu správně reagovat na tlak udidla. To znamená projít s koněm všechny kroky, které následovaly před jeho obsednutím – včetně práce ze země (bez jezdce), ohýbání do stran při tom, když stojí na místě a ohýbání do stran při pohybu a pak následuje práce s pomůckami – sedlem a uzdečkou či ohlávkou. Jakmile je kůň nastrojený a dobře to snáší, nasedněte a ohýbejte jej do stran ze sedla. Neměl by se tomu bránit. Měl by se ohýbat ochotně ve všech chodech. Zkuste to, než se rozhodnete vyměnit mu udidlo za ostřejší.

Koně z katerogie zaměstnanec dvě, vědí, co mají dělat, ale prostě jen pomaleji myslí nebo jim déle trvá, než odpoví na motivační pobídku. Pokud zjistíte, že váš kůň ignoruje motivační pokyny, je čas na opakování základních kroků výcviku.  Ujistěte se, že problémem není lenost či nepozornost – nebo zmatek, protože neví, co od něj vlastně žádáte, protože dáváte zmatené příkazy.

Dobrá, řeknete si, ale kdy je tedy vhodné přejít na ostřejší (a lépe motivační) udidlo? Jakmile zjistíte, že váš kůň zvládá všechny základní věci výcviku, ale raději je ignoruje, než by je provedl. Je pravda, že dopřední koně mohou mít mezery ve výcviku, ale existuje mnoho případů koní, které něco rozruší a oni se vrhnou kupředu. Při tom zjistí, že jemné udidlo jim v tom nedokáže zabránit a tak se ho rozhodnou ignorovat.

Co je ostřejší udidlo? To zavisí na koni. Sledování fyzické reakce koně na to které udidlo je daleko efektivnější, než prostě jít a koupit si páku. Někteří koně však skutečně na páce fungují lépe než na lomených udidlech, protože jim prostě vadí, jak se jim lomené udidlo v hubě plete, nebo jim kroužky skřípou hubu, pokud je špatně vybraná šířka udidla.

Bude páka koně bolet? Každé udidlo (i páka) je pouze tak tvrdá, jako ruka jezdce, který ji používá. I obyčejné olivové lomené udidlo může koně bolet, když má jezdec tvrdou ruku. Udidla, stejně jako koně, kteří je nosí, reagují nejlépe, když se jim rozumí.

Zpracováno podle článku Stacy Westfallové.