Je jízda bez sedla pro vašeho koně pohodlná?

Překládáme pro Vás přátelé z našeho pohledu velmi zajímavý článek. Věříme, že pro nás všechny je to zajímavý soubor písmenek k zamyšlení.

logoV poslední době se doslova roztrhl pytel se články a blogy o špatně padnoucích sedlech, diskomfortu koní pod takovým sedlem, nepohodlí a následcích dlouhodobé jízdy na nepadnoucím sedle pro koně. Takže veřejnost našla jiný – tzv. alternativní způsob ježdění – a to jízdu bez sedla. Jízda bez sedla se totiž náhle zdá být ideální volbou pro všechny majitele koní, kteří chtějí pro svého koně to nejlepší.

Jenže pozor, není tomu nutně vždy tak, že kůň jízdou bez sedla získá více benefitů – alespoň dle studie provedené na Michiganské státní univerzitě. Veterinární lékařka, Hilary Claytonová, která tuto studii vedla, je zkušený veterinář a odborník na biomechaniku v chovu koní a u sportovních koní.

Při jízdě bez sedla je třeba zejména myslet na to, že kůň by je neměl absolvovat příliš často. Optimální délka jízdy bez sedla je  + – hodina. Je tedy potřeba týdně omezit počet takových jízd a hlídat si jejich délku. Následující den po takové projížďce pak pečlivě monitorujte hřbet svého koně, zda kůň neprojevuje bolestivost či ztuhlost.

Citace ze studie:
„Cílem studie bylo měřit síly a tlakové profily při jízdě se sedlem a bez sedla. Byla použita elektronická podložka pro porovnání kontaktní oblasti, průměrné celkové síly a tlakové proměnné pro jednoho jezdce, který jel na sedmi koních v kroku a klusu – jak se sedlem tak bez sedla. Při použití sedla byla kontaktní plocha na zádech koně rovnoměrně rozložena. Toto nebylo potvrzeno při jízdě bez sedla, kde se tlak kumuloval na menší ploše. Hmotnostně normalizovaná střední síla při jízdě v sedle byla nižší, než se očekávalo na základě tělesné hmotnosti jezdce, což naznačuje, že smykové síly působící na stehna jezdce nebyly elektronickou podložkou zaregistrovány. Ale i navzdory nižší celkové síle byla jízda bez sedla spojena s vyšším průměrným tlakem, vyšším maximálním tlakem a větší plochou se středním tlakem> 11 kPa. Koncentrace ohniskových tlaků byly přítomny pod ischiálními tuberositami jezdce v oblasti epaxiálních svalů koně při jízdě bez sedla, ale ne při použití sedla. Studie tak došla k závěru, že jízda bez sedla je spojena s ohniskovými koncentracemi tlaku, které mohou zvýšit riziko poškození konívního epaxiálního svalstva koně tlakem, který je vyvolán hmotností jezdce.“

Co to teda znamená?
V provedené veterinární studii bylo tedy 7 koní ježděno se sedlem a bez něj. Sedla byla padnoucí, pečlivě zkontrolovaná sedlářem. Pod sedly byly umístěny speciální elektronické dečky. K jízdě bez sedla byly pak použity rovněž elektronické snímací děčky (nikoliv pady). Jezdec jel koně nejprve krokem a poté v klusu – se sedlem i bez něho. Údaje o rozložení a působení váhy a tlaku na hřbet koně (v místech, kde je koncentrace váhy jezdce) byly zaznamenávány při všech chodech, hřbet koně byl pak monitorován speciálním zařízením. Již předchozí studie naznačily, že jízda bez sedla zvyšuje hladinu tlaku, který působí na hřbet koně. Ten může z dlouhodobého hlediska způsobit i poškození svalů (vysoké namožení či rozdrcení kapilár) či přerušení krevního oběhu, jehož následkem je vznik modřin. Skeny koní, kteří jeli bez sedla, odhalily oblasti, kde tlak jezdcovy váhy na hřbet koně dosáhl úrovně, která by mohla koni působit bolest  a poškodit tkáně ve svalových vláknech. Koncentrace tlaku byla nejvyšší v místech, kde se nacházejí sedací kosti jezdce. Zde dochází k nejvyššímu kontaktu a tření (- ať jezdec sedí sebelépe!!!). Skeny nasedlaných koní naopak ukázaly, že tento tlak byl sedlem rozložen na širší plochu, takže následný dopad tlaku na hřbet koně v delším časovém úseku byl daleko nižší.

84317f832e08ec0f08737864ecb72750--cowboy-photography-bareback-ridingTakže se samozřejmě nabízí otázka, zdali bychom se měli  jízdy bez sedla zcela vzdát ve jménu zdraví svého koně?
Podle Claytonové je tzv. příležitostné ježdění na padu či zcela bez sedla v pořádku a je nepravděpodobné, že by mohlo způsobit koni nějaké větší či chronické bolesti nebo jiné poškození hřbetu. Ale je třeba vzít v úvahu váhu jezdce a časový úsek! Velmi dlouhá jízda v těžkém terénu, pravidelná každodenní dlouhá jízda nebo jízda bez sedla trvající např. několik dní a hlavně jízda pod těžkým jezdcem (který hřbet koně více zatěžuje) může už být pro koně zdravotně problematická. Hřbet koně každodenním ježděním bez sedla, které trvá déle než hodinu, zkrátka trpí. Teplotní skeny jasně ukázaly, že opravdu dochází k akumulaci nepříznivého tlaku a tím k problému.

Tato studie se v žádném případě nezabývala vlivem jezdeckých padů na hřbet koně. Jezdecké pady poskytují kvalitnější odpružení a lépe chrání hřbet koně. Poměrně malý vzorek sedmi koní také nerozlišoval rozdíly v plemeni koně a jeho schopnosti nést jezdce; nezkoumal se fyzický stav těla koně nebo jezdce; nebo jezdecké dovednosti jezdce. Kombinace velkého stoupání do kopce a nekvalifikovaného jezdce, který sedí na hřbetě jako pytel brambor, může ještě zhoršit uvedené faktory a zvýšit sílu, která působí na hřbet koně.

Takže z celé studie je dobré si odnést následující info: Přemýšlejte a omezte počet jízd bez sedla, jezděte pouze kratší dobu a pečlivě sledujte záda svého koně! Zvláště pak ve dnech, které následují po jízdě bez sedla kvůli bolestivosti.

Zdroj: https://ker.com/