Jak zabránit „pískové“ kolice?

Odpověď je taková, že jí asi nebudete chtít věřit…

Jedna z nejčastějších otázek, na které jako veterinář odpovídám, je „Jak zabráním usazování písku ve střevech mého koně?“ Některé oblasti jsou k chovu koní v tomto ohledu méně příznivé než jiné. Písčitá půda ve výbězích koní je problém, protože písek se může jednoduše dostat i do trávícího traktu vašeho koně. Koně sežerou písek spolu se senem, pokud krmíme senem či jádrem tak, že je sypeme jen tak na zem. Písek se pak hromadí ve střevech koně, což způsobuje  vznik „pískové“ koliky, hubnutí, průjem nebo jiné metabolické problémy a nerovnováhu elektrolytů.

Majitelé koní mají právem obavy a snaží se předcházet „pískovým“ problémům u koní. Ve své praxi se velice často setkávám s  majiteli, kteří používají širokou paletu „preventivních pískových opatření“ vč. konzumace jitrocelových pelet, řepných řízků, pšeničných otrub, rýžových otrub, lněného semínka, minerálních olejů, Chia semen a dalších přípravků, které mají usazování písku ve střevech koní bránit, ale! Zatímco někteří lidé jsou naprosto přesvědčeni o účinnosti těchto přípravků, jejich přesvědčení o účinnosti těchto osvědčených produktů je více méně založeno pouze na tom, že se jim doposud dařilo chovat koně bez problémů s pískovými kolikami, což ještě neznamená, že tyto produkty jsou opravdu účinné. Každý kůň je jiný a to, že u některých aplikace těchto přípravků  funguje, neznamená, že je tomu tak u všech. Jako veterináře (a vědce) mě však zajímají fakta. Mnoho studií  na toto téma přineslo jen mizivé výsledky, které se tak nedají považovat za definitivní, jinými slovy – nebylo prokázáno, že by výše jmenované látky nějak výrazně přispívaly k prevenci „pískových“ kolik. 

 

 

Písek ve střevech koně

Písek ve střevech koně

První otázka, na kterou se musíme v souvislosti s pískovými kolikami u koní zeptat, zní: „Jak lze „pískový“ problém v praxi vůbec diagnostikovat?

1. Vyšetřením trávícího traktu – operací – což samozřejmě u zdravého koně není dobrá volba!

2. Rentgenem břišní oblasti. Ano, tak to je ten nejpřesnější způsob, jak zjistit, zda-li má váš kůň ve střevech velké množství písku. Což ovšem vyžaduje specializované rentgenové přístroje s vysokým výkonem, které jsou obvykle k dispozici pouze na univerzitních a nemocničních fakultách – nikoliv u terénních veterinárních lékařů.

3. Břišní ultrazvuk – pomocí ultrazvukových vln je možné diagnostikovat písek ve střevech, což může být poměrně přesná metoda, ale opírá se o zkušenosti veterinárního lékaře, který musí být velmi zručný. Písek totiž není na ultrazvuku vidět, takže veterinář musí určit umístění velkého tlustého střeva a jeho pohyblivost – a být schopen určit z jeho pohyblivosti, zda by mohlo být naplněno pískem. Srovnat normální a nenormální (akutní stav).

4. Rektální palpace – ano, stará dobrá a účinná metoda! Obvykle však funguje u velmi závažných pískových kolik (akumulace písku ve střevech musí být velmi vysoká), proto lze říci, že rektální pohmat není obvykle součástí standardních vyšetření koní, ale obvykle se provádí až když jsou u koně diagnostikovány příznaky koliky.

5. Fekální sedimentace – Tento postup zahrnuje míchání čerstvých výkalů koně v kbelíku s vodou a nalití obsahu kbelíku do gumové rukavice, písek z trusu se tak usadí v rukavici. Je tu velký problém, pokud má kůň písek v čerstvém trusu, pak to zcela jasně znamená, že se mu písek nahromadil ve střevě? Logicky ano, ale také může znamenat, že kůň písek prostě jen náhodou sežral. Pokud je mi známo, nebylo nikdy prokázáno, že zjištění fekálního písku by nějak korelovalo s akumulací písku ve střevě koně.

6. Poslech ozvů ve střevech koně – pomocí stetoskopu. Tato metoda se prokázala být spolehlivá v 75 – 100 % případů. Navíc vyžaduje pouze několik minut poslechu stetoskopem u břicha koně. Zvuky střev jsou na první pohled lehko rozeznatelné, pokud je ve střevech písek, vydávají poněkud jiné zvuky než střeva koně bez písku. Což nám dává spolehlivou metodu, kterou může aplikovat i majitel koně, pokud bude dostatečně poučen svým veterinářem, na jaké zvuky si má dávat pozor. Osobně během vakcinace provádím tuto zkoušku u každého svého pacienta 2x ročně.

Takže pokud byl váš kůň diagnostikován, že má písek ve střevech, nebo dokonce existuje podezření, že má pískovou koliku, co dělat?
Od poloviny devadesátých let bylo aplikováno mnoho různých metod léčby písku ve střevech. Ve většině studií se u koně nebo poníka zjistil problém pomocí žaludeční sondy. Pak byly aplikovány různé způsoby léčby. Zásadní ale bylo eliminovat písek ze střeva a zabránit, aby se písek do střev dostal znovu.

Zde jsou způsoby ošetření a výsledky těchto studií:

1. Jitrocel (peletováný nebo v prášku) – proběhlo několik studií, jejichž cílem bylo vyhodnotit schopnost jitrocelových produktů eliminovat písek z trávícího traktu. Většina studií se zmiňuje o 0,5 kg jitrocele na koně/den (a to je hodně)! Je zajímavé, že i za použití velkého množství jitrocele nebyl vskutku prokázán žádný skutečný dopad ve srovnání s kontrolními a ostatními koňmi (koní, kteří měli písek ve střevech, ale nedostali žádný jitrocel). V jedné studii tito „neošetření“ koně ve skutečnosti eliminovali více písku než koně krmení jitrocelem!

Poznámka: jedna velmi drahá studie se značkovým jitrocelovým produktem vykázala pozitivní výsledek – na 8 koních, ovšem pokud je mi známo, výsledky se pak již nepodařilo duplikovat v rozsáhlejší studii, která pak na tuto navázala. A mé osobní zkušenosti s tímto produktem byly spíše zklamáním.

Myslím, že za zmínku stojí i dávkování jitrocelových výrobků (Typ Metamucil, atd). Majitelé koní mají tyto produkty aplikovat po dobu jednoho týdnu v měsíci (dvakrát týdně, každý den, atd.) Dávky se plošně liší, ale obecně se dá říci, že se pohybují okolo 1 lžíce po 1 šálek. Zde je třeba říci, že jde pouze o velký byznys, protože veškeré studie prokazující účinnost těchto prostředků jsou kompletně vykontruovány, ve snaze prodat co nejvíce těchto produktů.

Správné krmení koně (všimněte si kartonové podložky), zabraňuje konzumací písku, když kůň paběrkuje vypadlá zrna ze žlabu.

Správné krmení koně (všimněte si kartonové podložky), zabraňuje konzumací písku, když kůň paběrkuje vypadlá zrna ze žlabu.

2. Minerální oleje: Několik studií zkoumalo schopnost minerálních olejů (projímadel) odstranit písek ze střev koní. Byly naprosto neefektivní.

3. Epsomská sůl (síran hořečnatý): je dalším běžně používaným projímadlem pro koně. Jedna studie hodnotila účinek tohoto produktu (pomocí nazogastrické sondy) na písčité akumulace ve střevech, což ovšem nefungovalo vůbec.

4. Kombinace jitrocele a Epsomské soli: Jedna studie prokázala, že kombinace výše zmíněných látek se ukázala jako dobré řešení při odstraňování písku pomocí směsi v poměru 1 libra (1 libra = 0,45 kg) soli a 1 libra jitrocele. Výsledky ukázala žaludeční sonda – denně po dobu sedmi dnů. To je sice super řešení, ale při aplikaci v praxi je toto řešení velmi nákladné. Dá se to použít u koní, kteří již vykazují příznaky „pískové“ koliky.

5. Průmyslová pšenice: jedna studie hodnotila schopnost pšenice odstranit písek ze střev koní. Nebylo to přínosné, ve skutečnosti neošetřené subjekty prokázaly daleko více schopností eliminovat více písku než ty, kterým byla pšenice aplikována!

6. Všechny ostatní produkty typu: len, Chia semena apod. nebyly nikdy předmětem seriózních vědeckých studií, které by zjišťovaly jejich schopnost eliminovat písek ze střev koně. Díky těmto faktům si myslím, že je velmi nepravděpodobné, že by studie odhalily nějaký přínos.

Pamatujte si, že výživové doplňky nejsou regulovány žádným státním orgánem, takže to v podstatě znamená, že si jejich výrobci mohou formovat své vlastní studie. Například takové, které jasně prokazují prevenci či zabránění smrti koně na pískovou koliku, ale jen proto, že se to píše a říká v reklamě a marketingových materiálech, neznamená to, že to pravda!

Poznámka autora: Chia semena jsou nabízeny na některých internetových stránkách jako spolehlivé „čističe písku ve střevech koní“. Je důležité si uvědomit, že tyto takzvané vědecké studie uváděné na těchto stránkách nejsou a nikdy nebyly publikovány v žádném vědeckém časopise, a jsou tak k dispozici pouze na webových stránkách společnosti, která se vám snaží prodat svůj produkt!

OK, takže teď jsme se navezli do všech tzv. osvědčených a doporučovaných prostředků, které mají koně zbavit písku ve střevech, takže je čas říci si, co opravdu funguje! Jste připraveni?

Je to seno. To je všechno!
Vědecká studie spolu s mými osobními zkušenostmi z praxe ukazují, že pokud kůň konzumuje seno v poměru 1,5 % – 2,5 % své tělesné hmotnosti za den pak se eliminuje písek z koňských střev zcela automaticky. Je důležité si uvědomit, že ačkoliv ještě nikdo nestudoval, zda má stejný efekt i čerstvá tráva (namísto sena), dá se předpokládat, že i tento postup bude mít stejné výsledky. Vědci obvykle nemají možnost studovat koně v jejich přirozených podmínkách (ve velkých prostorech pastvin), takže nemohou uskutečnit studie, které by to potvrdily, nicméně v praxi se ukazuje, že u koní s dostatečným množstvím pastevních příležitostí nebyl v praxi prokázán žádný písek ve střevech.

Existuje jedna důležitá výjimka a tou jsou starší koně. Mnoho starých koní (20 a více let), kterým je poskytován dostatek sena i trávy, nejsou schopni krmivo správně využít, protože už mají špatné zuby nebo jiné zažívací obtíže. Tito koně jsou také nejvíce postiženi „pískovými“ kolikami. V praxi obvykle doporučuji koním seniorům změnu krmné dávky: základ dávky: seno + krmiva pro seniory, 6 kg dvakrát denně, krmiva pro seniory jsou bohatá na vlákninu a velmi dobře stravitelná. Většina koní bude bez písku během několika týdnů správného krmení.

Krmte správně!
Dalším důležitým faktorem při prevenci hromadění písku ve střevech koní je správné krmení! Největším viníkem toho, že se do střev koní dostane písek, je, že majitelé sypou krmení koním ve výběhu přímo na písčitou zem. Koně pak paběrkují zrna i s pískem. Použijte plastové žlaby (závěsné) anebo nechte vyrobit speciální krmítko pro více koní, které bude sloužit dobře vašim potřebám při krmení stáda koní. Velmi levným řešením je pořízení staré rohože či kartonu tvrdého papíru, na které žrádlo vysypete a po krmení jednoduše oprášíte a odnesete z výběhu.

Hidalgo Tip:

>>  Kýble a misky na krmení
>> Sítě na seno

Takže je to jednoduché: pomocí své kreativity znemožníte koni konzumovat písek, ušetříte tím peníze za nákup drahých komerčních produktů, které slibují něco, co v praxi nesplní. Za ušetřené peníze si pak můžete koupit vybavení do stáje nebo něco pro koně – třeba kvalitní seno a krmivo s vysokým obsahem vlákniny! Proč? Protože to při pískových obtížích zaručeně funguje!

Zdroj: https://foundationequinevet.com, použity ilustrační obrázky ze zdroje.