Jak vznikají dobré návyky?

Při výchově a výcviku koně hraje velmi důležitou roli opakování. Umí-li jezdec této skutečnosti využít, může svému čtyřnohému druhovi vštípit jednoduchým způsobem mnoho dobrých návyků.


Moc návyků
Koně jsou zvířata, která se před nebezpečím brání především útěkem. Vyhýbají se všemu neznámému, protože se bojí, že se za tím může skrývat nebezpečí. Koně jsou tak v podstatě po celý život ve střehu, neboť v každém domácím koni dřímá zbytek jeho původní divokosti. Proto se chová jako zvíře ve volné přírodě, které se má stále na pozoru před dravými zvířaty. I hříbata, když už mohou krátce po narození sama běhat, je-li to nutné, snaží se před nepřítelem především rychle utéci. Kůň je v podstatě po celý život ve střehu. Nedůvěřuje všemu neznámému a nejraději se zdržuje v dobře známém prostředí. Při vyjížďce do neobydlené krajiny ihned vycítíme jeho napětí. Proto jej nechte nové podněty náležitě prozkoumat.

Co je důvěrně známé, uklidňuje
Výchova a výcvik se staví především na důvěře a na častém opakování. Aby se kůň cítil v bezpečí a vydal ze sebe to nejlepší, musíte s ním pracovat klidně, mít jeho důvěru, mít trpělivost a laskavost a musíte uměl postupovat po malých krocích. Opakováním různých jednoduchých lekcí získáváte důvěru i vy, protože vám jednotlivé tréninkové prvky časem přejdou do krve a vy je budete provádět snadno, bez velkého přemýšlení. Kůň s vámi bude rád spolupracovat, protože předem ví, co může očekávat. V klidu a trpělivosti a v pravidelném opakování tkví ono tajemství, jak naučit koně dobrým způsobům. Ale pozor! Rutinní práce skrývá také určité nebezpečí.

Předčasné – „jasnovidecké“ reakce je třeba ihned korigovat
Protože se určité pracovní postupy opakují, pozná kůň často již podle nepatrných náznaků, které předcházejí určitému povelu nebo události, co bude následovat. Skrývá se v tom nebezpečí, že předběhne vaše rozhodnutí. Když se například vracíte stále stejnou cestou z vyjížďky a poslední úsek domů cváláte, bude už kůň automaticky zrychlovat, aniž byste jej k tomu vyzvali, protože bude vědět, že se jde domů a že tu vždycky cválá. Vedete-li jej na ohlávce na pastvu, rozběhne se, jakmile sejmete ohlávku. Takové předčasné reakce je třeba korigovat, aby vás váš kůň nepřestal považovat za „šéfa“.

Výchovná opatření
Aby se kůň nerozhodoval svévolně a nepředcházel vašim povelům, musíte důsledně dbát, aby vždy na váš povel počkal. Jinak by se jeho talent „předvídat“ mohl vyvinout velmi nepříznivě.

Při nasedání:Nerozjíždějte se ihned, ale zůstaňte asi deset sekund stát.

Na pastvě:
Napřed koně několik kroků veďte a pak jej otočte tak, aby se díval směrem na ohradu. Teprve pak jej pusťte.

Při sesedání:
Neměli byste sesedat vždy na stejném místě. Tím zabráníte, aby váš kůň zůstal pokaždé stát, jakmile se k takovému místu přiblížíte.

Trpělivost a důslednost = dobrý základ
Váš kůň se bez problémů naučí vás poslouchat a respektovat, budete-li k němu trpěliví ale důslední. Často se totiž zapomíná, že koně nerozumí naší řeči a neumí číst myšlenky. Řídí se výlučně naším chováním. Zapamatují si, že sklidí za některé vlastní projevy chválu a za jiné (nežádoucí) je pokáráte. Mnoho jezdců bohužel není důsledných a nereagují při stejné situaci vždycky totožně a s klidnou hlavou. Poslušnost není přirozená vlastnost koně, nýbrž výsledek dlouhého učebního procesu, při němž hraje rovněž velkou roli odměna! Pochvala či pamlsek v podobě jablka či mrkve po zdařilém cviku nebo splnění obtížného úkolu působí na koně motivačně.

Zůstat vlídným ale důsledným
Důslednost je důležitá i při kárání. Negativní chování se nesmí nikdy přehlížet a trpět. Nedůslednost by mohla mít velmi vážné následky. Představte si, že váš kůň bez povelu vycválá na vyjížďce společně s jiným koněm do nějakého kopce. Necháte-li jej běžet, bude napříště svůj chod měnit zcela podle své chuti. To by vás mohlo uvést do velmi nebezpečných situací.

Pomalu a trpělivě zvyšovat nároky
Je samozřejmé, že se nad takovou svévolnou reakcí nesmíte hned rozpálit do ruda. Se zlostí byste daleko nedošli. Raději přemýšlejte, co udělat, aby váš kůň byl poslušnější. Často postačí, když tutéž situaci ještě jednou přehrajete v jiné situaci a přitom koně náležitě usměrníte. Na takovém poučení můžete stavět dál a nároky na koně pomalu zvyšovat. Dbejte na to, aby to vždy bylo trpělivé a s porozuměním…

Neposlušnost a špatné návyky vznikají často tím, že je jezdec nedůsledný a shovívavý. Dobrý jezdec musí často být plný porozumění a nejvýše důsledný. Chyby se nesmí přehlížet, musí se naopak včas a trpělivě napravovat.