Jak velikost ok u sítí na seno ovlivňuje rychlost a množství konzumace krmiva u dospělých koní (vědecká studie)

Popis problému
Koně se původně vyvinuli tak, aby konzumovali jen malé porce píce po celý den a přitom byli neustále v pohybu. Trávili tak pasením cca 14,5 hodiny denně. Mnoho současných koní domácích je umístěno v boxových stájích s pohádkovým přísunem krmiva, ale minimální možností pohybu. Ve snaze napodobit přirozené podmínky, poskytují majitelé koním často neomezený přístup k senu. V mnoha případech má však u koní tento postup za následek obezitu, protože koně tak mají tendenci konzumovat seno i nad rámec svých energetických nároků. Je proto důležité, aby se při přikrmování koní senem identifikovaly metody, které snižují příjem přebytečného krmiva, ale zároveň rozkládají krmení na malé dávky po delší časový úsek dne.

Důvod studie
Zjistit, jaký vliv na konzumaci píce má u dospělých koní velikost ok u sítě na seno.

Použité materiály a metody
Osm dospělých koní bylo krmeno v oddělených boxech. Koně byli krmeni volným senem na podlahu boxu nebo z jedné ze tří sítí na seno /Velká síť (oka 15,2 cm), střední (oka 4,4 cm) a malá (oka 2,5 cm)/. Koně byli na podávání sena v těchto sítích aklimatizováni po dva dny. Poté následoval 3denní sběr dat a odvykací doba dva dny. Koně tak měli každodenní přístup k senu uvnitř sítí po dobu dvou čtyřhodinových intervalů: tedy 7:00 až 11:00 a 16:00 až 20:00. Krmeni byli lučním senem s dávkováním 1 % tělesné hmotnosti. Pro zjištění míry spotřeby píce byl čas stopován od okamžiku, kdy koně začali seno konzumovat. Ke stopnutí času došlo v okamžiku, kdy zkonzumovali seno ve všech sítích, když už o žrádlo neprojevovali žádný zájem nebo po uplynutí stanovené doby 4 hodin. Všechny zbylé dávky sena se následně zvážily. Celková spotřeba píce se vypočetla odečtením množství odpadu ze sena, které bylo koním nabídnuto.

 Hidalgo Tip >> Sítě na seno
Síť na seno s extra malými oky
2016-08-12_13-19-56


Výsledky studie

Základní míra konzumace byla 1,5 (seno na zemi), 1,3 (velká síť), 1 (střední síť) a 0,8 (malá síť) / kg za hodinu. Koně tedy byli schopni spotřebovat všechno seno ze země a z velké sítě během čtyřhodinového intervalu vyhrazeného jim ke konzumaci, ale ne všichni testovaní koně stačili sežrat porce sena v sítích se středními a malými oky. Průměrně se tedy procento spotřeby pohybovalo okolo: 95 % – volné seno ze země, 95 % – sítě s velkými oky, 89 % – sítě se středními oky a 72 % u sítě s malými oky v daném pořadí. Koně tedy stihli seno ze sítě se středními oky zkonzumovat cca za 5 hodin, kdežto síť s malými oky jejich konzumaci zpomalila na 6,5 hodiny. Volné seno na podlaze boxu vydrželo cca 3,2 hodiny a seno v síti s velkými oky cca 3,4 hodiny, což není v podstatě žádný velký rozdíl.

Přínosy studie pro koňský průmysl
Výsledky této studie jasně ukazují, že sítě s malými a středními oky byly při snižování míry a množství spotřebovaného krmiva u dospělých koní nejúčinnější. Prodloužily také celkovou dobu spotřeby píce u těchto koní. Pokud by tedy majitelé sítě s malými a středními oky používali pro krmení koní v boxovém ustájení v intervalu 2x denně, byla by předpokládaná doba, kterou koně stráví konzumací sena cca 10 až 13 hodin každý den. Tato doba nejvíce odpovídá přirozenému chování koní na pastvě. Sítě s malými a středními oky tak představují jednoduché a cenově dostupné nástroje pro správný management koně s boxovým ustájením či přikrmovaného na pastvině.

Nicméně, vědci zároveň podotýkají, že použití sítí s malými a středními oky není pro všechny koně ihned v praxi aplikovatelné, je třeba koně na tento způsob krmení aklimatizovat, což obvykle trvá cca 4 – 5 krmení. Pak už si koně vybudují svůj systém konzumace a nebude jim to činit výraznější problémy. Do té doby je třeba koně monitorovat, zda nemá problémy s konzumací sena ze sítě.

Zdroj:https://www.extension.umn.edu/agriculture/horse/nutrition/using-slow-feed-hay-nets
Autoři studie: K. Martinson, E. Glunk a W. Weber (Minnesotská univerzita)