Hmatové chloupky – na co je kůň potřebuje?

Překládáme pro Vás přátelé z našeho pohledu velmi zajímavý článek. Věříme, že pro nás všechny je to zajímavý soubor písmenek k zamyšlení.

Také svému koni stříháte hmatové vousy? Mnoho profesionálních jezdců to opravdu dělá, prý, aby kůň vypadal  upraveně a nekazil dojem. Alespoň to je odpověď většiny z nich. Některé soutěžní třídy dokonce vyžadují,  aby všechny přebytečné rousy a hmatové chloupky byly koni odstraněny. Ovšem, zeptal se někdo, zda je to pro zdraví koně opravdu dobré?

Pokud jde o koně, pak jsou pro něj hmatové chloupky velmi důležitým smyslovým nástrojem. Oči koně jsou umístěny tak, že kůň není schopen vidět přímo před sebe, nevidí také, co je děje bezprostředně před ním nebo na zemi pod jeho nosem. Hmatové chloupky  jsou pro koně jakýmsi extra párem „očí“. Pomáhají koni přijít na to, co za traviny spásá, nebo kde je stěna před ním v tmavé stáji. Koně mají dlouhé hmatové chloupky také okolo očí. To proto, aby jim pomohly zabránit nárazu do věcí, které okem normálně vidět nemohou.

Mnoho koní tedy pociťuje velmi silně, když jim někdo hmatové chloupky jen tak odstraní. Kůň používá hmatové chloupky jako své „třetí oko“, i proto, že ve skutečnosti je poněkud krátkozraký. Ztratí-li své hmatové chloupky, je to pro něj stejné, jakoby nám někdo rozbil brýle na čtení!

Ačkoliv jsme schopni diagnostikovat problémy, onemocnění, infekce a cizí tělesa, která přímo ohrožují oko koně, nemůžeme si být 100 % jistí, jak moc velký vliv na aparát oka koně má právě odstranění hmatových chloupků z této oblasti, což platí dvojnásob pro koně s poškozeným zrakem.

horse-eye-1734576_960_720Hmatové chloupky koně jsou velmi důležitou součástí jeho komplikovaného periferního senzorického systému, který poskytuje mozku koně informace společně s obrovským množstvím smyslových receptorů a nervových buněk, které má roztroušené po celém těle, a to zejména v kůži. Tloušťka koňské kůže se pohybuje v rozmezí od 1 mm do 6 mm a bývá nejtlustší v místech, kde je ocas a hříva. Kožní senzory se také liší u jednotlivých koní v závislosti na plemeni, pohlaví a věku. Hustota smyslových receptorů v kůži se v některých oblastech těla koně odlišuje – někde jsou jich stovky a jinde tisíce.

Hmatová citlivost je obzvláště důležitá v oblasti hlavy koně – zejména pak na nose, pyscích a u očí. Tyto oblasti obsahují nejvyšší hustotu receptorů a koncentraci dlouhých, tuhých hmatových chloupků. Folikuly, ze kterých tyto chloupky rostou, jsou obklopeny nervovými zakončeními. Pokaždé, když hmatové chloupky koně přijdou do styku s objektem, nervy přenesou elektrickou zprávu do mozku, což umožňuje mozku koně reagovat a rozhodnout se tak, čeho se kůň vlastně dotýká.

Takže, z pohledu vašeho koně je stříhání či holení jeho hmatových chloupků čiré bláznovství – a zvláště pokud je důvodem jen to, aby navenek vypadal hezky a upraveně?! Pokud se opravdu chcete vžít do situace, do které svého koně (často nevědomky) stavíte svým chováním, pak si nasaďte na ruce tlusté rukavice a snažte se roztřídit např. hrách nebo čočku, anebo si zavažte oči, ruce si dejte za záda a zkuste najít cestu ven z místnosti, aniž byste do něčeho naráželi. Proto koni jeho hmatové chloupky nikdy nestříhejte – on vám za to bude velmi vděčný.

Zdroj: https://www.ofhorse.com