Hlavové nervy koně

Obličejové nervy a význam správně nasazené uzdečky. Můj kůň Manolo je na hlavě velmi citlivý a když upravuji řemínky uzdečky, hystericky trhá hlavou. Vůbec to ale nedělá z rozmaru. Špatně padnoucí nebo špatně nasazená uzdečka (hlavně její přezky) stlačují jemná nervová vlákna. Zkontrolujte proto vždy, zda nátylník koně nikde v oblasti uší netlačí a  zda udidlo sedí v hubě koně správně.

Rychlý pohled nervovou soustavu na hlavě koně odhalí, jak důležité je správné umístění uzdečky a všech jejích částí na hlavě koně. Kůň má na celkem dvanáct párů hlavových nervů, které mají přímý vliv:

Diana Schellová vytvořila užitečnou ilustraci, která znázorňuje těchto 12 párů hlavových nervů, i to, kde se nachází potenciální tlakového body uzdečky.

Nervy hidalgo

Je tu ještě jeden důležitý nerv, který Diane vyznačila červeně. Slouží jako generální senzor kůže brady a dolního pysku. Prochází od dolní strany čelisti. Pokud se podíváte na model koňské lebky, který jsme zveřejnili, můžete jej vidět docela jasně na obou stranách.