Fruktany v trávě – proč je to pro koně problém?

Překládáme pro Vás přátelé z našeho pohledu velmi zajímavý článek. Věříme, že pro nás všechny je to zajímavý soubor písmenek k zamyšlení.

Fruktan je rezervní uhlohydrát (sacharid), který je tvořen především v travách. Fruktany patří mezi nestrukturované uhlohydráty (NSC) a jsou rychle stravitelné. Obsah fruktanů se u různých druhů trav výrazně liší. Překrmení fruktany je jedním ze spouštěčů laminitidy. Pojďme se podívat blíže, proč je přemíra fruktanů  ve stravě koně nebezpečná.

Co to jsou fruktany
Hlavním a nejdůležitějším zdrojem energie ve výživě koní jsou sacharidy. Lze je klasifikovat různými způsoby.

Podle počtu cukerných jednotek na:

mono (1 cukerná jednotka – z nejznámějších glukóza, fruktóza), di (2 cukerné jednotky – např. sacharóza, laktóza, maltóza), oligo (3 – 10 cukerných jednotek – např. fruktooligosacharidy = FOS, inulin) a polysacharidy (10 a více cukerných jednotek – škrob, celulóza, hemicelulóza, pektin).

Podle funkce, kterou mají v rostlině, na:
sacharidy strukturální (stavební jednotky, součástí buněčné stěny – zejména celulóza a hemicelulóza) a nestrukturální (zásobní jednotky, buněčný obsah – škrob, fruktany, cukry).

Podle typu trávení, tedy trávené:
v tenkém střevě enzymatickým štěpením (nerezistentní škroby = s jednoduššími vazbami, cukry), v tlustém střevě mírnou fermentací (nerozpustná vláknina jako celulóza, hemicelulóza), v tlustém střevě rapidní fermentací (cukry a škroby nestrávené v tenkém střevě, tzv. rezistentní škroby, které se pak chovají jako rozpustná vláknina, fruktany, pektin) (pozn.: pozor, produkty jejich fermentace se výrazně liší!).

A. Během podzimu (září – prosinec) způsobují časté výkyvy počasí změnu hladiny fruktanů v trávě. Tento stejný nárůst je také vidět v rychle rostoucí jarní trávě, a je důvodem, proč jarní tráva spouští mnoho případů laminitidy. Při testování sena jsou právě fruktany jeho hlavní komponentou.

B. Fruktany v trávě se na podzim zvyšují protože:
• Je moc sucho – i týdny bez deště. Toto zastavuje a zpomaluje růst trávy, ale fruktany se v ní zvyšují a zvyšují.
• Chladnější počasí – opět dochází ke zvýšení hladiny fruktanů v trávě.
• Mrazivé noci a rána – mráz může až 3-násobně zvýšit hladinu fruktanů během několika hodin!! Udržujte koně mimo ranní mrazivou trávu (hlavně od 06:00 do 08:00).
• Slunce – přímé slunce zvyšuje hladinu fruktanů v trávě, takže paseme ve stínu nebo v noci (po 20:00 do 06:00), neboť v trávě je nejnižší hodnota fruktanů. Dr. Byrd říká, že nelepší doba k pasení je od 04:00 – 05:00 ráno ( fruktany nižší o 15 %). Fruktany se zvyšují od 16:00 – do 17:00 (zvýšení o 22 – 24 %). Jak můžete vidět, hladiny fruktanů během dne rapidně kolísají. Takže nejbezpečnější je noční pastva (po 20:00 hod.) nebo brzy ráno (až do 06:00 hod.). Pokud je možné omezit pasení náhubkem, pak je to efektivní mezi 8:00 až 20:00.

Kosení, sekání -
Fruktany jsou v trávě uloženy ve spodních částech. Stonky obsahují vyšší procento fruktanů než listy. Takže od srpna do září musíte opravdu zajistit, abyste nesekali trávu příliš. Ideální délka trávy je 12,5 cm. To zajistí, že kůň do sebe nedostane tolik fruktanů jako při nízké pastvě. U kořenů je velmi vysoké procento fruktanů, takže kosení výběhu do stylu anglického trávníku není pro koně dobré. Výška snižuje obsah cukrů v trávě – čili vyšší tráva má logicky i menší obsah fruktanů.

Máčení sena může NSC snížit až o 19 % za třicet minut a o 31 % za šedesát minut.

Nesekejte seno při plném slunci • Aneb proč je sekání sena v noci lepší?

A. Pokud se seká tráva na seno pod jasným sluncem, seno má také vyšší obsah fruktanů. Jednotlivé listy zůstanou naživu ještě po dobu 50 hodin poté, co jsou posečeny. Takže pokud je řez na slunci, rostlina stále provádí fotosyntézu a akumuluje fruktany.

B. Obsah fruktanů v trávě ovlivňuje mnoho faktorů: byla tráva sečena v době sucha nebo byla při sečení krátká (otava)?

C. Vysoká hladina fruktanů může vést k laminitidě – to je také důvod, proč by se po prvním mrazu doba pastvy měla snížit na max. 4 – 6 hodin s náhubkem (dokud tráva není mrtvá, pást by se mělo brzy ráno nebo v noci – tzv. bezpečné časy pasení).

Suchá tráva = mrtvá tráva?
Fruktanová hladina v zimě klesá rychleji, pokud je mokrý podzim. Sucho a málo deště na podzim znamená vyšší hladinu fruktanů v zimě. Tráva musí být úplně hnědá než můžete zvýšit dobu pastvy nebo odstranit náhubek. Hnědá a zelená směs trávy může být velmi bohatá na fruktany – někdy taková tráva bývá ještě v prosinci, když je mírné počasí. Jakmile je tráva úplně hnědá, lze odstranit pastevní náhubky, neboť déšť a sníh z ní vyplachují fruktany. Slunečné dny a chladné noci naopak  zvyšují obsah fruktanů v trávě – i napůl mrtvá tráva má pak velmi vysoké hladiny fruktanů.

Podíl fruktanů na laminitis:
A. Tlusté střevo má obyčejnou populaci bakterií k trávení potravy. Tyto bakterie mohou zvládnout normální množství cukrů v seně / trávě. Bakterie se mísí s jednoduchými cukry a kvasí, podobně jako cukr a kvasnice, které se spojují, aby se zkomponovaly při výrobě piva / vína.

B. Potraviny konzumované koněm obsahují jednoduché cukry, které se absorbují v tenkém střevě. Slinivka zaznamená vzestup hladiny cukru v krvi a vypustí inzulín. Ten se pak stará o dopravu jednoduchého cukru do buněk.

C. Na druhou stranu fruktany přechází nezměněny do tlustého střeva, kde dochází k jejich fermentaci. Nejsou rozkládany savčími enzymy, ale bakteriemi. Příliš velké zatížení fruktany však způsobuje příliš rychlé kvasení, což vede k problémům.

1. Pastevně vyvolaná lamininitida

A. Laminitida vyvolaná pastvou může být způsobena nadměrnou konzumací sacharidů ve formě jednoduchých cukrů, fruktanů nebo škrobu.
B. Při překrmení frutany dochází ke snížení hodnoty fekálního pH ve stolici.
C. Když se překrmí fruktany, v exkrementech se zvýší hladiny kyselin.
D. Bakteriální fermentační produkty vzrostou.

2. Jarní pastviny, počasí, nadměrné porosty

A. Sucho nebo mráz zvyšuje fruktany až o 30 %.
b. Fruktany jsou uloženy ve spodní části trávy (cca 5,01 cm) – vyhněte se nadměrnému pasení na nízkých travních porostech.

3. Fruktanová metabolizace

A. Fruktany metabolizované v játrech mohou vést k inzulínové rezistenci
b. Fruktany metabolizované v tlustém střevě mohou zvýšit propustnost, což vede k uvolnění toxinu do krve

4. Střevní mikroflóra

A. Vysoké hladiny fruktanů  mají za následek rozsáhlé změny ve střevní mikroflóře. Nastává rychlá proliferace bakterií a následuje rychlý a rapidní pokles pH ve střevě.

B. Studie ukázala, že koně „úmyslně překrmení fruktany v rámci pokusu“ – dostali průjem, který následoval obrovský pokles pH ve střevě. Také měli vysokou teplotu celých 24 hodin od podání dávky a vysokou srdeční frekvenci.

5. Změny ve střevě
A. Počet bakterií se v tlustém střevě výrazně změnil (složení bakterií).
B. pH ve střevě se postupně vracelo do normálu.

6. Co bude dál?
Během 8 – 12 hodin od přetížení organismu fruktany se v krvi objeví exotoxiny. Exotoxin je toxin vylučovaný mikroorganismy, například bakteriemi, houbami, řasami a prvoky, do okolního prostředí. Exotoxiny mohou způsobovat poškození hostitele ničením jeho buněk nebo narušováním normálního buněčného metabolismu. Jsou velmi potentní a mohou hostiteli způsobit vážnou újmu. Do 24-48 hodin vzniká laminitis. Kůň může vykazovat tyto symptomy: průjem, horečku, šok a pokud se nic neřeší následuje v horším případě i smrt.

7. Možná léčba
Studie z roku 2014 pracuje s použitím Hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3) neboli jedlé sody (soda bicarbona). Soda je bílý prášek rozpustný ve vodě za vzniku roztoku se zásaditým pH. Právě tato studie úspěšně demonstrovala, že 0,5 kg sody smíchané s vodou může alkalizovat (zvýšit pH) tlustého střeva. Tato studie je obrovsky přínosná pro veterináře a majitele, kteří se snaží vyhnout nebo léčit lamininitidu v jejím počátečním stádiu. Důrazně doporučujeme, pokud je váš kůň podezřelý z překrmení fruktany (mrazivá tráva nebo jarní tráva) a je u něj předpoklad vzniku laminitidy – nasadit neprodleně léčbu jedlou sodou.

Dále doporučujeme také zkusit pomoc koním v říjnu / listopadu a v dubnu / květnu / červnu tím, že koni o váze 453 kg budete dávat 2 polévkové lžíce jedlé sody denně do krmení. Tento denní profylaktický pokus o alkalizaci pH vyžaduje další testování, aby se zjistily účinky, ale je to snadný a jednoduchý krok, kterým se snažíme vyhnout problémům a za poslední dva roky již pomohl mnoha koním, s nimiž jsme spolupracovali, abychom se vyhnuli relapsům (znovu objevení problému).  Dalším krokem je správná a vyvážená strava a cvičení – ty jsou pro zdraví koní nezbytné.

Zdroj: https://equinemedsurg.com