Co opravdu způsobuje sezónní laminitis?

V pozdním létě či na začátku podzimu bývá častý výskyt případů laminitidy. Titulky v odborných časopisech a médiích obviňují fruktany v trávě. Nevěřte tomu. Fruktany (často nazýváné cukry) nezpůsobují laminitidu. Fruktany jsou zásobní formou sacharidů v rostlinách, podobně jako škrob v zrnech nebo glykogen ve svalech. 

Výzkumem zvláštního typu fruktanu – inulinu – nalezeného v kořenech čekanky, se zjistilo, že konzumace velké dávky tohoto fruktanu může opravdu u koní způsobit vznik laminitidy a to v podstatě stejným způsobem jako přílišná konzumace zrna (ovsa). Nicméně, fruktany v obyčejné trávě mají zcela jinou strukturu i molekulovou hmotnost. Nikdy nebylo fyzicky prokázáno, že tyto fruktany způsobují stejnou škodu jako fruktany v kořenech čekanky. Kromě jiného, laminitida způsobená fruktany z trávy závisí na dávce. Zkonzumovat tolik travních fruktanů, aby to koni způsobilo laminitidu je z čistě experimentálního hlediska téměř nemožné. Kůň by totiž musel žrát celý den trávu s úrovní fruktanového limitu těsně pod 30 %, což se prostě nestane. Navíc mnoho koní, u kterých se vyvine letní a podzimní laminitis, není ani na pastvě.

Co se tedy děje?
Na začátku pozdního léta dochází ke zvýšení hladiny hormonu ACTH. To obvykle vrcholí v září a poté se zase postupně snižuje. U většiny koní to nezpůsobí žádné problémy. V případě, že se u koně začíná projevovat tzv. Cushingova nemoc, což je onemocnění z nadprodukce hormonů kůry nadledvin, tento vzestup a vysoký kortizol tak může vyvolat nebo zhoršit inzulinovou rezistenci. A právě ta může způsobit laminitis v případě, že cukrů a škrobů v potravě koně je více než může jeho tělo spotřebovat.

I když studie nejsou konzistentní, výzkum ukázal vzestup inzulínu současně se sezónním vzestupem ACTH. V případě, že kůň již má inzulinovou rezistenci, pak tento sezónní vzestup hormonů může u koně způsobit vznik laminitidy.

Pokud se tedy u vašeho koně vyvine koncem léta nebo na podzim laminitida, požádejte svého veterináře, aby provedl test ACTH a inzulínu. Pokud jsou hladiny velmi vysoké, ačkoliv má kůň vyváženou krmnou dávku, je třeba podávat mu po část roku pergolid.

V opačném případě je třeba zahájit léčbu pečlivým kopytním trimem a vyvážením krmné dávky – velmi málo cukrů, škrobů a nasazení diety bez sena i trávy – nahradit je krmivem obsahujícím méně než 10 % cukru a škrobu. Podáváním minerálů pomůžeme při vyvažování inzulínové hladiny, působí protizánětlivě a pomáhají při hojení tkání.

Tento článek byl původně publikován na www.uckeleequine.wordpress.com

Dr. Eleanor Kellon je veterinární specialista pro zdraví a výživy koní. Ve svém blogu pulikuje vzdělávací články o výživě koní. Rovněž nabízí soukromé nutriční konzultace a on-line kurzy prostřednictvím svých stránek www.drkellon.com