Archive for the ‘Zajímavosti o jezdectví a koních’ category


Koně, kteří se pasou na pastvině 24/7, žerou pomaleji


Necháváte-li svého koně venku na pastvinách pouze několik hodin denně, pravděpodobně jste si již všimli, že nežere, ale spíš vysává trávu jako vysavač, sotva zvedne hlavu a ani nevnímá, že je venku, natož aby se proběhl. Na druhou stranu, kůň, který se pase na pastvě 24/7 je uvolněnější, trávu ukusuje pomalým tempem, přičemž má dostatek času na odpočinek a komunikaci se svými druhy.


Problémy sedu „prsty ven“

Zapojení hýžďových svalů (1, 4, 5) způsobí pevné přimknutí pánve ke kříži, prsty na noze se vytáčí víc než je to obvyklé pro držení lidské nohy a tato blokace také omezí pohyblivost v bocích.


Kvalitní sedlo Vám může zachránit i život!

Jezdkyně z Dorsetu se rozplývá nad svým sedlem, které nepochybně přispělo k záchraně jejího života poté, co se její kůň vyděsil a překulil se na ni. 


Využití schopnosti koní číst pachové stopy pro natural horsemanship

Koně a jejich převratná schopnost detekce pachů a vůní

K dispozici je nový koncept využití koní celosvětového měřítka. Průlomový koncept pracuje se schopností koní detekovat různé pachy čili tzv. větřit. „Větření“ tedy není pouhou psí záležitostí, ale umí jej také jiná zvířata vč. koní, kteří této schopnosti využívají zejména jako orientačního nástroje. Vědci se domnívají, že tuto schopnost lze u koní využít i při práci. Koně mohou být vycvičeni, aby následovali určitý pach k jeho zdroji – podobně jako to dělají psi. Zdrojem může být např. pohřešovaná osoba, drogy aj. Kůň se sice v přírodě zaměřuje pouze základní pachové zdroje, ale s řádným výcvikem se jeho schopnosti mohou vytříbit a zdvojnásobit.