Archive for the ‘Trénink koně’ category


Jak správně na anglické hackamore?

Stále více jezdců opouští klasické udidlo a  dává přednost ježdění na provazových ohlávkách (tzv. parelkách) nebo anglickému hackamore (neplést s klasickým hackamore tzv. bosalem). S parelkou si víme rady snad všichni, ale spousta lidí stále tápe, jak se vlastně správně upevňuje anglické hackamore.


Pružnost a přilnutí jezdce


Pružnost kontaktu s hubou koně je základní stavební kámen a nemůže jí být dosaženo tuhými lokty a ztuhlýma rukama. Kůň je pohybující se objekt a jezdec musí pohyb kopírovat i rukama a uzdou, ne nastavit ruku a ramena proti pohybu, neboť pak kůň zvýší vlastní sílu proti ruce, což je jeho odpověď na nedostatek pružnosti jezdce.
Elasticity of the contact is crucial and this cannot not be achieved with locked elbows and stiff arms. The horse is a moving object and unless the rider can absorb resistance in the bridle and not set the arm and shoulders against it, the horse will only increase its own force against you and match the riders lack of elasticity.
Podle Dr. Nicholsona


Kdy přejít na ostřejší udidlo (a je to vůbec nutné)?

Udidlo (westernové či anglické)  je nástroj určený k motivaci. Motivační nástroj je takový nástroj, který povzbuzuje koně k tomu, aby změnil své chování. Většina nástrojů používaná při tréninku koní ve formě motivátoru jsou: ohlávky, stisk vaší ruky (tlak), udidla a ostruhy.

Pokud například vedete svého koně a chcete, aby zastavil, zatáhnete za ohlávku směrem dozadu a vyvinete určitý tlak na hlavu koně. Pokud kůň zastaví, uvolníte tlak. V takovém případě je motivátorem ohlávka, která předá koni Váš požadavek – zastav. Uvolnění tlaku zase koni napoví, že udělal správnou věc, když zastavil a poddal se tlaku.


Problémy sedu „prsty ven“

Zapojení hýžďových svalů (1, 4, 5) způsobí pevné přimknutí pánve ke kříži, prsty na noze se vytáčí víc než je to obvyklé pro držení lidské nohy a tato blokace také omezí pohyblivost v bocích.


Jak správně změřit kopyto (při výběru ochranných bot)

ochranné boty
Mnoho majitelů stále neví, jakým způsobem správně změřit velikost kopyta svého koně pro stanovení velikosti ochranných bot (nutnost pořízení bot konzultujte s veterinárním lékařem, příp. kovářem).