Archive for the ‘Natural horsemanship – přirozené jezdectví’ category


Odlišné vnímání času u koní a lidí

Někdo kdysi řekl, že Bůh stvořil čas, aby se nic nedělo naráz. Ve skutečnosti čas vynalezli lidé, aby jim pomohl vnést řád, smysl a pochopení do jejich jedinečné existence. Pokud je nám známo, lidé jsou jediní tvorové, kteří si sami sebe uvědomují a mají tedy racionální myšlení, do kterého patří i duševní pojetí času. Ostatní zvířata si mohou být vědomi fyzických změn ve dne i v noci, v létě i v zimě – a také na ty to změny reagují, ale pouze my, lidé, víme, že jsme přišli „pozdě.“ Kůň, když na to přijde, si nikdy nepomyslí: „Ach jo, zase jsem přišel pozdě.“ Pochopení tohoto významného rozdílu má obrovský dopad na to, jak spolu Vy a váš kůň budete v budoucnu vycházet, kolik úspěchů budete mít a čeho ve svém ježdění dosáhnete.


Využití schopnosti koní číst pachové stopy pro natural horsemanship

Koně a jejich převratná schopnost detekce pachů a vůní

K dispozici je nový koncept využití koní celosvětového měřítka. Průlomový koncept pracuje se schopností koní detekovat různé pachy čili tzv. větřit. „Větření“ tedy není pouhou psí záležitostí, ale umí jej také jiná zvířata vč. koní, kteří této schopnosti využívají zejména jako orientačního nástroje. Vědci se domnívají, že tuto schopnost lze u koní využít i při práci. Koně mohou být vycvičeni, aby následovali určitý pach k jeho zdroji – podobně jako to dělají psi. Zdrojem může být např. pohřešovaná osoba, drogy aj. Kůň se sice v přírodě zaměřuje pouze základní pachové zdroje, ale s řádným výcvikem se jeho schopnosti mohou vytříbit a zdvojnásobit.