Bute (fenylbutazon) a Banamine (flunixin meglumine): často (zne)užívané léky při léčbě koní

Doktore … můj kůň měl včera koliku. Dal jsem mu trochu Banamine a zdá se, že to na chvíli to zabralo, ale teď už zase nevypadá tak dobře ... „

Tento scénář je bohužel stále běžnější ve veterinární praxi. I když mnoho klientů ví, že by měli léky konzultovat před podáním s veterinářem, je zde i mnoho takových, kteří pravidelně používají oba tyto přípravky bez veterinárního dohledu. Často to dopadne dobře, ale v některých případech může neřízené užívání těchto léků mít katastrofické výsledky.

„Bute“ (fenylbutazon) a Banamine® (flunixin megluminem) jsou nejčastěji používané nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) u koní. Jsou to velmi užitečné léky používané pro různé nemoci a příznaky.

NSAID pro koně jsou léky na předpis, což znamená, že je možné zakoupit je legálně pouze u veterinárního lékaře. Navzdory tomu, že se nacházejí všude ve světě koní, jsou často koním podávány bez veterinárního dohledu a bez znalosti účinku léku či potenciálních nežádoucích účinků.


CO JE ZÁNĚT  a proč ho zastavit?

Zánět je přírodní, složitá řada biochemických reakcí, která probíhá u všech tvorů jako reakce na poranění. Zánět a první fáze hojení zahrnuje komplexní reakce mezi poškozenými buňkami, krevními cévami, zánětlivými buňkami a biochemickými signály přijatých a odeslaných z buněk jak v blízkosti místa poranění, tak daleko od něj. Obrana organizmu proti infekci v konkrétní lokalitě probíhá formou zánětu. Je to proces aktivizace imunity a enzymů, zvýšení teploty a překrvení v dané lokalitě, regenerace a boje o opravu organizmu. Zánětlivý proces je ale potřebné řídit, aby se nevymkl kontrole a nezpůsobil další obtížně napravitelné škody. Proto pomáháme imunitě tak, aby zánět rychle odezněl, což je znakem úspěšnosti celého postupu.

Produkty zánětu jsou prostaglandiny a další zánětlivé mediátory, které pomáhají, dosažení zánětlivých efektů. Některé z těchto mediátorů přímo způsobují bolest. Všechny tyto produkty jsou určeny k tomu, aby zbavily tělo infekce nebo poranění a připravily ho na uzdravení.

Zánět je přirozený proces a je důležitý pro přežití. Ale když se tento proces často opakuje, vytváří se začarovaný kruh – zánět tak způsobuje větší poškození tkání a bolest než samotné zranění. V tomto okamžiku přichází ke slovu protizánětlivé léky. Jejich úkolem je tlumit zánět, snížit tvorbu jeho mediátorů a tím i snížit příznaky onemocnění (otok, bolest a horečku, například), zatímco tělo se hojí.

Nesteroidní protizánětlivé léky – NSAID
Bute a Banamine® oba patří do skupiny léčiv známých jako nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), které obsahují známé lidské léky jako je aspirin a ibuprufen. Méně často používaná léčiva v této skupině jsou u koní firokoxib (EQUIOXX) ketoprofen, karprofen, naproxen a mnoho dalších.

Tyto léky usměrňují zánět zastavením tvorby prostaglandinů, které jsou klíčovými mediátory zánětu. Tím se také snižuje tvorba teploty a bolesti způsobená zánětem. Ale tyto léky umí mnohem více, než jen tlumit a ovládat bolest. Snižují otok a horečku. Mají své opodstatnění při léčbě široké škály nemocí u koní – od bolesti břicha (koliky) k poškození kloubu až po laminitidu.

NSAID snižují zánět tím, že blokují syntézu prostaglandinů. Prostaglandinů existuje celá řada. Některé z nich jsou produkty zánětu, zatímco jiné mají v těle důležitou funkci – například, jeden typ má úlohu ochrany žaludeční a střevní sliznice proti kyselině trávících enzymů. Stejný prostaglandin má podobnou roli v ledvinách. Bohužel, NSAID tak nejenže snížují produkci „špatných“ prostaglandinů zánětu, ale snižují i tvorbu těchto „dobrých prostaglandinů“, což může způsobit problémy s orgány, které jsou jimi normálně chráněny.

V posledních letech byly vyvinuty nové typy NSAID. Jsou bezpečnější a mají méně vedlejších účinků. Říká se jim „selektivní“, což znamená, že jsou konstruovány tak, aby se zaměřily na „špatné“ prostaglandiny zánětu a ty správné nechaly být. V současné době je nejvýznamnějším z nich ve světě koní (a zvláště pak v USA) firokoxib (EQUIOXX). Ale žádný selektivní lék dosud poskytuje takovou účinnost. Z tohoto důvodu zůstávají Bute a Banamine® stále základem protizánětlivé léčby u koní.

Drtivá většina koní léčených těmito léky nemá žádné patrné problémy z jejich používání. Na druhé straně, všechny NSAID mají potenciální vedlejší účinky, které zahrnují:

Střevní a žaludeční problémy, včetně žaludečních a střevních vředů. Hříbata jsou obzvláště citlivá na střevní nežádoucí účinky a snadný vývoj vředů při užívání těchto léků.

Problémy s ledvinami. To platí obzvláště u mladých koní, ale je třeba dávat pozor vždy, zejména u starých koní a těch, kteří jsou jinak nemocní či dehydratovaní.

Důležité je, že NSAID mají schopnost „maskovat“ nějaký problém, takže to vypadá méně závažně, než to je, čímž vytváří falešnou naději a zpožďují léčbu.

Z těchto důvodů je velmi důležité, aby se majitel před aplikací VŽDY poradil se svým veterinářem, než přistoupí k podávání těchto léků u svého koně.

FENYLBUTAZON-20„BUTE“ – fenylbutazon
Fenylbutazon (aka butazolidin) je primárně používán k úlevě od bolesti a proti zánětu pohybového aparátu u koní. Bute přichází v několika formách, včetně injekční kapaliny pouze pro intravenózní podání. Často se však nachází také v medicíně podávané v orální formě: pasty, tablety a prášky. Při správném použítí je bute silný a účinný prostředek k léčbě bolesti a zánětu.

Nicméně může mít také vedlejší účinky:
Bute je nebezpečný u všech koní při vysokých dávkách po dlouhou dobu.

Někteří koně jsou mnohem citlivější na Bute než jiní a mohou vykazovat nežádoucí účinky i při menším množství.

Bute je z NSAID považován za největšího spouštěče vředů, zejména v tlustém střevě.

Bute je zpracován, inaktivovan a odbouráván z oběhu v játrech a ledvinách. U mladých koní chybí ještě schopnost zpracovávat tento lék, neboť se jejich tělo stále ještě vyvíjí, proto má Bute tendenci se jim v těle hromadit a vytvářet toxicitu. To platí i pro koně s onemocněním ledvin nebo jater.

Bute je vysoce účinný při léčbě kulhání. V důsledku toho, může maskovat příznaky mírného či středního kulhání. Koně s vážným zraněním pohybového aparátu díky němu necítí bolest a tím, že nemocnou končetinu dále namáhají, mohou si zranění zhoršit.

Bute je poněkud méně účinný než Banamine® v případech bolesti břicha (koliky), ale někdy může být jeho aplikace užitečná.

Laici by v žádném případě neměli používat injekční formy tohoto léku. Je určen pouze pro intravenózní podání a nesmí být podán do svalu, neboť silně poškozuje tkáně. To platí i o malém množství, které unikne ze žíly během aplikace. Důsledkem je závažný otok a zasažená tkáň okamžitě odumírá, takže může přerůst v obrovskou otevřenou ránu, jejíž vyléčení může trvat měsíce.

Nízká dávka Bute může být velmi užitečná a zcela bezpečná při dlouhodobé léčbě koní s chronickou bolestí. Ačkoliv dnes již existují bezpečnější (i když dražší) alternativy pro dlouhodobou léčbu.

Obecné pokyny pro používání Bute:

Nejlepší volbou pro veterináře je vždy zkoumat kulhání či nemoc v jeho syrové formě (bez aplikace léků). Když dáte koni před příjezdem veterináře dávku Bute bez veterinárního dohledu,  může se veterinář  mýlit v diagnóze. Bute totiž dočasně mírní zánět i bolestivost postiženého místa.

Pokud máte tedy v úmyslu použít Bute, abyste se doma pokusili vyléčit kulhání, zeptejte se nejprve svého veterináře na příslušnou dávku pro kontrolu bolestivosti a zajímejte se i o vedlejší účinky (abyste včas mohli zavolat veterináře) pro zvýšení účinnosti léčby.

Omezte chromého koně ošetřeného Butem v malém prostoru, abyste zabránili zhoršení poranění v důsledku nadužívání. Netrénujte koně, pokud užívá Bute.

Nepoužívejte injekční formy tohoto léku, protože existuje vysoké riziko, že se vám nepodaří ji správně aplikovat.

I při dávkování ústní Bute pasty, prášku či tablet je třeba dbát doporučení veterináře.

VET01206BANAMINE – flunixin meglumine
Banamine® je obchodní název pro protizánětlivé léčivo flunixin meglumine. Banamine® je značka, které se používá po mnoho let. V důsledku toho je to značka zavedená, a to navzdory skutečnosti, že podobný lék je nyní k dispozici v mnoha jiných variantách od dalších výrobců a má mnoho různých obchodních názvů.

Je k dispozici v injekčním roztoku pro nitrožilní podání, vyskytuje se i v pastě a granulích. I když je injekční lék určen pro použití IV, mnoho majitelů jej aplikuje koním intramuskulárně a injekční roztok je podáván perorálně.

Tento lék poněkud dráždí tkáně, pokud je podáván do svalů a ve vzácných případech může způsobit značné poškození svalů a těžkou bakteriální infekci.

Banamine® je známý pro své použití při léčbě kolik u koní. Není pochyb o tom, že tento lék je účinným proti bolesti a má navíc protizánětlivé účinky, které jsou zvlášť vhodné pro léčbu střevních problémů.  Mírní křeče a bolest, které koliku provázejí a umožňuje tak střevnímu systému návrat k přirozené funkci.

Bohužel, je však tento lék také vynikajícím prostředkem pro maskování příznaků koliky, což majitele utvrdí ve falešném přesvědčení, že „vyléčili koliku“ – ale pak jsou nesmírně překvapeni, když je na tom kůň druhý den mnohem hůře nebo je dokonce mrtvý.

Kolika není nemoc, ale způsob, jak kůň demonstruje bolesti břicha. Je-li příčinou koliky bolest – bývá obvykle plynová či křečová, aplikací Banamine® dojde k přerušení cyklu bolesti a křečí a problém je vyřešen.

Je-li však důsledkem koliky nějaký mechanický problém ve střevech – např. zaklínění nějakého předmětu ve střevu či zácpa, může dočasná aplikace Banamine® vzbudit mylný dojem, že koni se ulevilo a zotavuje se.  Prostředek utiší bolesti, ale nijak neřeší příčinu problému. Náhlé zlepšení stavu po aplikaci Banamine však může uvést majitele v omyl, neboť  uvěří, že kůň byl vyléčen.  Obvykle svůj omyl zjistí až když účinky Banamine vyprchají, což však v mnoha případech bývá hranice mezi životem a smrtí zvířete. Již proto by měl léčbu provádět odborník.

Pokyny pro použití Banamine k léčbě koní, kteří jeví známky koliky (bolesti břicha):
Za prvé, zavolejte svého veterináře, aby jste jej upozornil na epizodu koliky a řekněte mu, že aplikujete přípravek Banamine®. Musíte se rozhodnout, zda počkáte na příjezd nebo aplikujete medikament ihned.

Nedávejte koni žádné krmivo, dokud veterinář neřekne jinak. Jakmile kůň vypadá lépe, nabízejte pouze to, co se vejde do dlaně vaší ruky, a to pouze pro vyzkoušení chutě k jídlu.

Za předpokladu, že kůň vypadá normálně, monitorujte jej každou 1 či 2 hodiny: zkoumejte chuť k jídlu, střevní zvuky, srdeční frekvenci a barvu dásní.

Maskovácí účinky Banamine obvykle trvají po 6-12 hodin. Kůň se tak může vrátit znovu do stádia před aplikací medikamentu, když jeho účinky proti bolesti začnou zanikat.

Pokud kůň vypadá normálně a má chuť k jídlu 8-12 hodin po podání přípravku, je pravděpodobné, že problém způsobující koliku je zažehnán. To je signálem pro pomalý návrat k napájení (dle rady svého veterináře).

ZÁVĚR
Bute a Banamine® jsou v koňské medicíně nesmírně důležitými medicínskými přípravky. Mají vynikající protizánětlivé a protibolestivé účinky, ale musí se aplikovat vhodným způsobem. Před samotnou aplikací by majitelé měli pochopit základní princnipy, jak tyto léky fungují, jejich silné a slabé stránky. Vždy se proto poraďte se svým veterinářem, než budete aplikovat tyto léky.

Veterinář by měl zhodnotit každého koně s perzistentními příznaky koliky či jiné nemoci, aby diagnostikoval příčiny a určil, zda jsou zapotřebí i další druhy lékařského či chirurgického ošetření. Více zde.

nas_tip_valaska

Vždy je lepší prevence než řešení nemoci. Zkuste tedy i vy dávat svým koním vyváženou krmnou dávku a dodržovat základní návyky. Podívejte se na naši nabídku v oblasti krmení a doplňků, péče o klouby a svaly, léčivé a veterinární přípravky a pamlsky a lizy.

Připravte mu přirozené podmínky pro život, čímž eliminujete zdravotní komplikace.

A pokud k nim přeci jen dojde, zavolejte veterináře a nechte to na něm.

 

 

 

MVDr. Douglas O. Thal DVM Dipl. ABVP
Veterinární lékař s vlastní praxí

Zdroj informací