Archive for Leden, 2017


Echinacea – přírodní prostředek k podpoře imunity

K používání echinacei u svých koní jsem se dostala v momentě, kdy jsme absolvovali vleklé a finančně náročné onemocnění jménem laminitis. Několik let jsme víceméně bojovali s tím, co nemoc napáchala. Můj kůň zřejmě sežral  cosi jedovatého, zda to bylo ve výběhu (rostlina) nebo mu to někdo hodil, se dodnes neví. Nicméně následné krevní testy prokázaly silné narušení činnosti jater – otravu! Reakcí na ni byla již zmíněná laminitida. S čím samozřejmě souvisí i to, že jakákoliv změna v systému managementu koně musí být prováděna velmi obezřetně: očkování nebo podávání léků, které zatěžují játra, se u mého koně někdy projeví bolestivým znovu „záchvatem laminitidy“. Ten někdy trvá jen pár dní, jindy týden – člověk to nemůže odhadnout.


Sarkoidní nádory u koní nepodceňujte!

Překládáme pro Vás přátelé z našeho pohledu další velmi zajímavý článek. Autorka se v něm zabývá výskytem a léčbou sarkoidů u koní. Věříme, že pro nás všechny je to zajímavý soubor písmenek k zamyšlení.

Sarkoidy můžeme považovat klinicky i patologicky za formu kožní rakoviny, jejíž chování je nepředvídatelné a terapie problematická. Názor, že sarkoid je „jen bradavice, kterou je potřeba vyříznout“ nebo na něj pohlížet jako na „kosmetickou vadu“ je zastaralý a dávno překonaný. Naučte se, jak rozpoznat tyto kožní nádory,  i to, jaké kroky byste měli učinit , pokud máte podezření, že jste u svého koně sarkoid našli .