Archive for Březen, 2014


Kdy přejít na ostřejší udidlo (a je to vůbec nutné)?

Udidlo (westernové či anglické)  je nástroj určený k motivaci. Motivační nástroj je takový nástroj, který povzbuzuje koně k tomu, aby změnil své chování. Většina nástrojů používaná při tréninku koní ve formě motivátoru jsou: ohlávky, stisk vaší ruky (tlak), udidla a ostruhy.

Pokud například vedete svého koně a chcete, aby zastavil, zatáhnete za ohlávku směrem dozadu a vyvinete určitý tlak na hlavu koně. Pokud kůň zastaví, uvolníte tlak. V takovém případě je motivátorem ohlávka, která předá koni Váš požadavek – zastav. Uvolnění tlaku zase koni napoví, že udělal správnou věc, když zastavil a poddal se tlaku.


Problémy sedu „prsty ven“

Zapojení hýžďových svalů (1, 4, 5) způsobí pevné přimknutí pánve ke kříži, prsty na noze se vytáčí víc než je to obvyklé pro držení lidské nohy a tato blokace také omezí pohyblivost v bocích.


Kvalitní sedlo Vám může zachránit i život!

Jezdkyně z Dorsetu se rozplývá nad svým sedlem, které nepochybně přispělo k záchraně jejího života poté, co se její kůň vyděsil a překulil se na ni.