Archive for Červen, 2013


Využití schopnosti koní číst pachové stopy pro natural horsemanship

Koně a jejich převratná schopnost detekce pachů a vůní

K dispozici je nový koncept využití koní celosvětového měřítka. Průlomový koncept pracuje se schopností koní detekovat různé pachy čili tzv. větřit. „Větření“ tedy není pouhou psí záležitostí, ale umí jej také jiná zvířata vč. koní, kteří této schopnosti využívají zejména jako orientačního nástroje. Vědci se domnívají, že tuto schopnost lze u koní využít i při práci. Koně mohou být vycvičeni, aby následovali určitý pach k jeho zdroji – podobně jako to dělají psi. Zdrojem může být např. pohřešovaná osoba, drogy aj. Kůň se sice v přírodě zaměřuje pouze základní pachové zdroje, ale s řádným výcvikem se jeho schopnosti mohou vytříbit a zdvojnásobit.


Co si na ježdění obléci?

co si vybrat na jezdení

Základní výstroj jezdce není příliš drahá. Je ale důležitá pro bezpečnost a také pro pohodlí při jízdě. Není vůbec nutné mít v šatníku poslední výstřelky jezdecké módy a vydávat tisíce. Pouze bezpečnostní helma musí splňovat bezpečnostní standardy.